I slutet av september gjorde Allianspartierna och Socialdemokraterna upp om fördelning av ordförandeposter i riksdagens utskott genom en uppmärksammad slantsingling.

Genom uppgörelsen stod det klart att Kristdemokraterna får ordförandeposten i socialutskottet, men i dag framgick det att socialutskottet kommer att välja ordförande vid ett senare tillfälle.

Kristdemokraterna har tidigare nominerat Acko Ankarberg Johansson som ordförande. Kort efter valet drabbades hon av en stroke, vilket hon själv berättat på om på Facebook. Hon är därför sjukskriven oktober ut, rapporterade SVT Nyheter Jönköping i förra veckan. Efter sjukskrivningen föreslås hon få posten som socialutskottets ordförande, enligt SVT Nyheter Jönköping.

»Vi kan inte svara på exakt när Acko är tillbaka. Till dess leds utskottsarbetet av den vice ordföranden i utskottet«, skriver KD:s presstjänst i ett sms till Läkartidningen.  

Vice ordförande i socialutskottet är Kristina Nilsson (S).

Följande 17 ledamöter valdes i dag till socialutskottet:

Kristina Nilsson (S), Ann-Christin Ahlberg (S), Mikael Dahlqvist (S), Yasmine Larsson (S), Dag Larsson (S), Camilla Waltersson Grönvall (M), Johan Hultberg (M), Ulrika Heindorff (M), Per Ramhorn (SD), Carina Ståhl Herrstedt (SD), Christina Östberg (SD), Anders W Jonsson (C), Karin Rågsjö (V), Michael Anefur (KD), Pia Steensland (KD), Lina Nordquist (L), Åsa Lindhagen (MP).

Utbildningsutskottet, som behandlar forsknings- och utbildningsfrågor, valde Matilda Ernkrans (S) till ordförande och Roger Haddad (L) till vice ordförande.

Övriga ledamöter i utbildningsutskottet är följande:

Pia Nilsson (S), Caroline Helmersson Olsson (S), Gunilla Svantorp (S), Tomas Kronståhl (S), Erik Bengtzboe (M), Maria Stockhaus (M), Marie-Louise Hänel Sandström (M), Patrick Reslow (SD), Robert Stenkvist (SD), Michael Rubbestad (SD), Fredrik Christensson (C), Daniel Riazat (V), Jimmy Loord (KD), Annika Hirvonen Falk (MP), Juno Blom (L).