Föreningen startade en vårdcentral i Sollefteå i slutet av december 2017. Vårdcentralen drivs som en ekonomisk förening. Vid uppstarten beskrevs en viss oro för att vårdcentralen skulle få många patienter med stort vårdbehov. Så har det också blivit.

Det medlemsägda sjukvårdskooperativet Voon, Vård och omsorg i Norrland, kämpar nu med ett stort ekonomiskt underskott, måste spara fyra miljoner kronor och har begärt ett uppskov på sina betalningar till Region Västernorrland enligt SVT Västernorrland.

– Orsakerna är den kraftiga tillströmningen av patienter och framför allt så kallade vårdtunga patienter efter öppnandet av den nya vårdcentralen i Sollefteå, säger Nils-Gunnar Molin, ordförande i Voon, till SVT Västernorrland.

Många patienter har dessutom ett uppdämt behov av sjukvård, enligt honom.

– Vi var förberedda på en stor tillströmning av patienter när vi öppnade, men att det skulle bli ett sådant här tryck hade vi inte kunnat föreställa oss. Efter öppningen såg vi snabbt att det skulle bli bekymmer.

Under sommaren har ett åtgärdsprogram tagits fram med mål att minska de årliga kostnaderna med fyra miljoner kronor. Föreningen har också begärt uppskov med en del betalningar till Region Västernorrland, som man bland annat köper laboratorietjänster av.

– Det är väl inte konstigt egentligen att en ny medlemsägd verksamhet kan ha lite problem av det här slaget i början. Men verksamheten fungerar mycket bra, vi har full bemanning med fast personal och läkare och nöjda patienter, säger Nils-Gunnar Molin till SVT Västernorrland.

Läs också:

Ny kooperativ vårdcentral lockar distriktsläkare

Sjukvårdsförening får öppna vårdcentral i Sollefteå