Det är bland andra amerikanska Stat News som rapporterar att företrädare för Harvard Medical School och Brigham and women’s hospital i Boston, där Piero Anversa tidigare varit verksam, anser att ett stort antal studier som han fått publicerade i olika tidskrifter ska dras tillbaka.

»Efter att ha gått igenom forskning som bedrivits vid Piero Anversas tidigare lab har vi slagit fast att 31 publikationer innehåller förfalskade och/eller fabricerade data«, säger de till Stat News.

De uppger också att alla berörda tidskrifter kontaktats. De berättar inte vilka tidskrifter det handlar om, men Anversa har fått sin forskning publicerad i bland annat New England Journal of Medicine och Lancet.

Om alla dessa studier i slutänden skulle dras tillbaka skulle Anversa hamna på topp 20-listan över de forskare i världen som fått flest vetenskapliga artiklar tillbakadragna.

Anversa gjorde forskning om att reparera hjärtmuskelvävnad med hjälp av stamceller hett när han först rapporterade – som det såg ut – lovande resultat på området 2001. 

Eftersom det skulle få enorm betydelse för patienter om man faktiskt skulle kunna laga skadade hjärtan med hjälp av stamceller hakade forskare världen över på. Men hittills har det inte gett någon klinisk nytta.

Redan tidigare har flera studier av Anversa antingen dragits tillbaka eller korrigerats. 

Enligt New York Times ska Brigham and women’s hospital förra året också ha gått med på att betala tio miljoner dollar till amerikanska myndigheter efter att Anversa anklagats för att ha använt falska data för att få forskningsmedel.