Australien tillämpar vad som kallas »offshore processing« där asylsökande får stanna på enheter förlagda till andra länder, men som den australiska staten betalar för. Sådana anläggningar finns exempelvis på Manuaöarna och världens minsta oberoende republik, Nauru.

Förenta Nationernas flyktingorgan UNHCR har nu i oktober uppmanat Australien att genast evakuera anläggningarna på öarna på grund av en »kollapsande hälsosituation«. Organisationen vill att flyktingarna ska få komma till Australien för vård. 

Det har kommit flera rapporter om dålig psykisk hälsa på öarna. Men efter att en läkare som varit ansvarig för lägret på Nauru gick ut offentligt och larmade om situationen på ön, har Australien sparkat denne, rapporterar Sverige Radio.

Nu i oktober beordrades också Läkare utan gränser att avbryta sin insats på Nauru och lämna ön. Organisationen skriver på sin webbplats att deras team identifierat schizofreni, våld i nära relationer och höga nivåer av depression, framförallt bland barn. Bristen på psykologisk hjälp ska påverka både flyktingar, asylsökande och Naurus befolkning.

UNHCR uppger att omkring 3 000 flyktingar och asylsökande har tvingats till anläggningar utanför Australien. Regeringen i Australien uppger att fram till förra sommaren togs nära 500 personer från lägren på öarna till landet för sjukvård. Enligt FN mildrar det inte situationen på anläggningarna på Nauru och Manuaöarna.