Arbetssituationen på Södersjukhuset (SÖS) är hårt pressad och flera erfarna specialistläkare har slutat. Enligt Svenska Dagbladet har totalt drygt 50 läkare lämnat sjukhuset sedan 2017, varav 32 på internmedicinska kliniken.

– Vi känner inte att ledningen på sjukhuset har tagit det fulla ansvaret. När det försvinner en efter en, då måste man fråga sig om det är ett systemfel eller om det är något annat, säger Johan Styrud, ordförande i Stockholms läkarförening, till Läkartidningen.

– Det är medicin som drabbats hårdast. Till slut röstar folk med fötterna – man sticker. Och det är precis fel personer som stuckit, de som är unga nog att jobba hårt men gamla nog att vara mycket duktiga. Neurologkliniken har i princip spruckit helt. Det är mycket bekymmersamt. Jag är oroad, säger han och tillägger att han ser liknande tendenser på andra sjukhus.

Enligt Johan Styrud finns flera bakomliggande orsaker, men han lyfter specifikt den debatterade frågan att i högre grad schemalägga läkare mellan klockan 7 och 21.

Lena Sunnermalm, verksamhetschef på internmedicin, säger att frågan om schemaläggningen inte har påverkat hennes verksamhet så mycket, även om den har påverkat andra på SÖS. Men klart är i alla fall att internmedicin är hårt drabbat av förlusten av mer erfarna specialister.

– Vi har lika många läkare i dag som vi hade i början av 2017, men vi har för få seniora specialister. Det är en utmaning för oss. Det leder till att arbetsmiljön blir pressad, säger hon.

En del kan förklaras med normala förluster av läkare, såsom pensioner och att doktorer söker sig till andra specialiteter.

– Sedan söker man sig också från 24–7-verksamheten till dagverksamhet. Och vi gjorde en omorganisation inom internmedicin för ett år sedan och där finns det de som inte är nöjda.

När kan ni ha vänt den här utvecklingen, tror du?

– Jag tänker att det här är möjligt att vända, men hur snabbt är svårt att svara på. Vi lägger oerhört mycket kraft på att behålla och attrahera personal. I den ordningen, säger Lena Sunnermalm.

Johan Styrud ser samtalen med politikerna som den största möjligheten till framgång när det gäller att vända trenden med läkare som säger upp sig. Det gäller i synnerhet i frågan om schemaläggning.

Kommer ni att agera i det nya politiska landskapet?

– Absolut, vi har haft en ständig diskussion. Vi upplever att vår framgång inte har skett lokalt på sjukhusen utan med politiker i landstinget. Vi träffar ständigt politiker i det stängda rummet, och det tror jag är vår framgång.

 

Läs även:

Almedalen 2018: Fortsatt oenighet om läkares schemaläggning i Stockholm

Debatt: Irene Svenonius (M), finanslandstingsråd i Stockholm: Professionen behöver involveras mer i utformningen av vården

Debatt: Liberalerna i Stockholm: Läkares scheman ska inte detaljstyras politiskt

Stockholms läns landsting: Inget krav att schemalägga läkare

653 Stockholmsläkare tar ton mot schemaläggning

Läkare på Södersjukhuset säger upp sig efter ökad schemaläggning

Stockholms sjukhusläkare får centralt jouravtal

Upprörda känslor på frågestund om schemaläggning

Schemaläggning en stridsfråga för läkarna