I en debattartikel i Dagens Nyheter konstaterar Heidi Stensmyren och de fem tidigare ministrarna (från S, KD och L) att köer, dålig tillgänglighet och bristande kontinuitet är en bild av den svenska sjukvården, och att det framför allt är i primärvården som utmaningarna finns. De menar att problemen i primärvården varit i stort sett desamma sedan 1970-talet och att det nu är angeläget att skapa hållbara lösningar över block- och partigränser.

Frågan som rör »fast läkare«, tidigare kallad provinsialläkare, distriktsläkare, husläkare och familjeläkare, har enligt artikelförfattarna utretts många gånger men med blygsamma resultat. År 2000 beslutade till exempel riksdagen att det 2007 skulle finnas en allmänläkare per 1 500 invånare. Ännu i dag finns bara en per drygt 2 000 invånare.

Förutom ett nationellt primärvårdsuppdrag ställer Heidi Stensmyren och de tidigare ministrarna följande krav: 

  • Fast läkare, genom att individen listar sig hos en läkare och inte hos en vårdcentral. 
  • Rejäl resursförstärkning till primärvården, med starka incitament för att få fler ST-tjänster och specialister i allmänmedicin.
  • Listningstak, ett tak för hur många invånare som kan dela på en läkare.

Debattartikeln ”Primärvården kan inte vänta – dags för en nationell reform” är undertecknad av Heidi Stensmyren, ordförande Sveriges läkarförbund, Lars Engqvist, socialminister (S) 1998–2004, Göran Hägglund, socialminister (KD) 2006–2014, Bo Könberg, sjukvårds- och socialförsäkringsminister (L) 1991–1994, Ingela Thalén, socialminister (S) 1990–1991, 1994–1996 samt Bengt Westerberg, socialminister (L) 1991–1994.