Illustration: Läkemedelsverket

Läkemedelsboken har funnits i över 40 år – och sedan 2009 i Läkemedelsverkets regi – men snart är det alltså slut med det.

Av ett mejl till landstingens läkemedelskommittéer framgår nämligen att Läkemedelsverkets ledning efter en tids utredning och diskussioner enats om att myndigheten ska sluta producera och på sikt inte tillhandahålla Läkemedelsboken.

Orsaken är – enligt mejlet – att Läkemedelsverkets ledningsgrupp fått information om vad det skulle kosta att lyfta Läkemedelsboken till en modern digital produkt. 

Och då blev det tydligt att det är nödvändigt att välja bort något för att »fokusera arbetet på de kanaler och produkter som bedöms vara viktigast för att nå mottagarna med Läkemedelsverkets expertkunskap«.

Läkemedelsboken ska sluta produceras vid årsskiftet, men innehållet ska finnas tillgängligt på webben under en övergångsperiod på ett år – dock utan att uppdateras.

Det formella beslutet kommer att fattas i samband med att 2019 års budget fastställs i mitten av december.

Mårten Lindström, ordförande i Läkemedelskommittén i Region Jönköpings län och överläkare på medicinkliniken på Länssjukhuset Ryhov, tycker att det är synd att Läkemedelsboken tas bort.

– Jag tror absolut att kollegorna kommer att sakna den, för den har ju varit väldigt bra. När man har haft konkreta frågor avseende läkemedelsbehandling inom olika områden så har man på ett bra, samlat och överskådligt sätt kunnat få råd där, säger han och tillägger:

– Jag har själv använt Läkemedelsboken jättemycket.

Han konstaterar samtidigt att det i dag är många olika myndigheter och instanser som ger ut råd och riktlinjer.

– Det kan möjligtvis vara så att man behöver samordna det på något sätt, säger Mårten Lindström.

– Utifrån det perspektivet kan jag förstå att man gör på det här sättet. Min förhoppning är bara att man nu tillvaratar de kunskaper som funnits i Läkemedelsboken inom andra myndigheter, eller andra strukturer, fortsätter han.