Sahlgrenska universitetssjukhuset tampas, som Läkartidningen tidigare berättat, med stora underskott. I mars infördes ett tillfälligt anställningsstopp. En åtgärd som mötte skarp kritik från både fackligt håll och från oppositionen i regionen. I april drogs svångremmen åt ytterligare. 

I slutet av augusti larmade sjukhusstyrelsen i ett brev till regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen om att det blir svårt att nå en ekonomi i balans. Då pekade prognosen på ett minusresultat på 277 miljoner kronor. Styrelsen skriver också att sjukhusledningen fått i uppdrag att återkomma med förslag på fler besparingsåtgärder.

En månad senare skickade Sahlgrenska universitetssjukhuset ut ett pressmeddelande med budskapet att arbetet för att nå budget i balans börjat ge effekt, och att den negativa ekonomiska trenden hade bromsats.

Vad har hänt?

– Under augusti har det skett en ganska kraftig förbättring som inte var känd när vi skickade vårt brev till regionfullmäktige. Det ser ut som vi kommer hamna betydligt bättre än föregående år, säger Johnny Bröndt (M), styrelseordförande för Sahlgrenska universitetssjukhuset till Läkartidningen.

Vad beror förbättringen på?

– Det beror på att vi har anpassat vår kostym. Vid årets ingång hade vi ungefär 500 anställda mer än vad vi hade pengar till. Vi har inte förlängt ett antal vikariat och varit noggrannare med att avsluta semestervikariat.

Enligt Johnny Bröndt är inga fler sparpaket på gång i nuläget.

– Nej. Vi vill se hur de redan beslutade åtgärdernas tar först. Vi måste se till att de genomförs ordentligt.

Kommer ni att klara budgetmålet?

– Ambitionen är att vi ska gå in i det nya året med en ekonomi i balans – men det betyder inte att vi kommer att göra ett nollresultat för innevarande år. Förhoppningen är att vi klarar det 2019.

Från fler håll, bland annat läkarfackligt, har man ifrågasatt om den nuvarande sjukhusbudgeten ens är möjlig att klara. I brevet till regionfullmäktige skriver sjukhusstyrelsen också att man i kontakten med beställare och ägare kommer att lyfta problemen med »oklar och otillräcklig finansiering av viktig vård och nya uppdrag, motstridiga mål samt finansiering av nya kostsamma läkemedel som av självklara skäl drabbar universitetssjukhuset«.

– Det räcker att titta på övriga universitetssjukhus för att se att vi inte är ensamma om detta, säger Johnny Bröndt.

– Som ett universitetssjukhus ligger vi i frontlinjen när det gäller nya dyrare läkemedel. Vi har till exempel haft några väldigt dyra läkemedel på barnområdet. Men där har regionledningen i efterhand gått in och kompenserat för behandlingskostnaderna.

Det förs diskussioner mellan sjukhusstyrelsen och regionledningen om huruvida vissa saker bör kompenseras annorlunda. Johnny Bröndt vill dock inte ge några mer detaljer om vad eftersom det är en »animerad debatt just nu«.

Under regionfullmäktiges möte som hölls i veckan – det sista denna mandatperiod – pressades bland annat Johnny Bröndt om vårdköer och sjukhusens ekonomi av Socialdemokraternas ledamot Håkan Linnarsson.

– Ekonomin på SU har försämrats varje år och varje månad som har gått. När vi socialdemokrater har lyft vår oro har det viftats bort och vi har mötts av kommentarer som »det har vänt nu«, »bara vi anställer något färre kommer det ordna sig« och «sjukhuset har aldrig haft lika mycket pengar som i dag«, sa Håkan Linnarsson.

Johnny Bröndt (M) fick frågan om han ansåg att Sahlgrenska universitetssjukhuset har tillräckligt med resurser för att möta de behov som finns och få en ekonomi i balans.

– Ja, på längre sikt. Vi har i dag kostnadsproblem och en kostnadsökningstakt inom sjukhuset som är oacceptabelt hög och som vi ännu inte fått bukt med. Det måste vi få, svarade Johnny Bröndt.

Senaste prognosen ligger på minus 193 miljoner kronor, men Johnny Bröndt sa att han tror att underskottet kan krympa till 150 miljoner kronor till årsskiftet.

Läs mer:

118 läkarvikariat avslutas på Sahlgrenska

Sahlgrenska fortsätter att backa ekonomiskt

Läkare kritiska till anställningsstopp på Sahlgrenska 

Östra sjukhuset: Tvärfacklig anmälan om situationen på operationsavdelning

Tvärfackligt arbete svetsar samman

Ny rutin på Sahlgrenska ska förbättra arbetsmiljön på akuten

IVO inleder tillsyn av Sahlgrenskas akut

Personalen ber IVO granska akuten på Sahlgrenska

Tvärfacklig anmälan mot situationen på hårt pressad akut