Hög arbetsbelastning som pressas ytterligare av strävan mot ett oberoende av hyrläkare gör att läkare i Region Kronoberg går ner i tid, rapporterar Sveriges Radio P4 Kronoberg

Bakgrunden är att Kronobergs läns läkarförening gjort en lokal arbetsmiljöenkät om hur medlemmarna ser på sin arbetssituation. Ett preliminärt resultat är att cirka hälften av dem som svarat angett att de minskat sin arbetstid för att orka, de senaste 2 åren.

Johan Danielsson, ordförande i Kronobergs läns läkarförening, berättar för radiokanalen om problem med arbetsmiljön och tillgängligheten för patienterna som en konsekvens av personalbristen. Regionen vill minska behovet av hyrpersonal, men lyckas samtidigt inte rekrytera fast personal i tillräcklig omfattning.

Därför har man minskat antalet vårdplatser. Det leder dock till en ökad belastning för dem som arbetar.

– Man måste lägga extra mycket krut på att hitta plats för de nya som kommer in akut, säger Johan Danielsson.

Läs även:

Läkarföreningen för Stockholms läns sjukvårdsområde: Primärvårdens läkare slits ut