Demonstration av trombektomi i nya lokaler hos Tema neuro på NKS. Foto: Jesper Cederberg

Den 7 oktober är det dags för det tredje av de fyra stora flyttpaketen som ska till NKS – Nya Karolinska Solna. Det rör sig då om »Tema neuro«, både operation och sluten- och öppenvårdsavdelningar samt delar av den hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande »Funktion hälsoprofessioner«.

– Jag känner mig förväntansfull, säger Magnus Andersson, chef för Tema neuro, vid en pressträff inför flytten. Han tillägger:

– Det är gjort flyttar tidigare och det är skönt att inte vara först. Jag förväntar mig att allt ska gå bra.

Inför söndagen har neuroverksamheten skalat ned. En ganska stor del av neurokirurgin är elektiv och har kunnat styras om. När det gäller den mer akuta neurologin har man öppnat 14 platser på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge och på Södersjukhuset. På så sätt har man gått från 60 patienter till någonstans mellan 32 och 37 som ska flyttas.

Magnus Andersson säger att han älskade det gamla huset men att verksamheten verkligen var i behov av nya, modernare lokaler. En fysisk närhet mellan de olika delarna, från ambulans till operation, ska spara viktiga minuter i kritiska skeenden. Men även vårdavdelningarna har moderniserats med privata rum med mer utrustning än vad man har haft i de gamla lokalerna.

– Det ger en ökad integritet, mindre risk för smittor och det blir lättare att göra undersökningar, säger Sassa Roshandel, vårdenhetschef.

– Vi kan ronda inne på patientsalen. Det blir patientcentrerat på ett helt annat sätt.

Professionen har fått göra avkall på vissa önskemål med de nya lokalerna. Läkarna ville egentligen ha ett helt »neurohus«. Men exempelvis MS- och parkinsonsjukvården ligger numer ett par stenkast bort i en annan byggnad.

– Så en del kompromisser har det blivit. Men samtidigt finns andra specialiteter nära i det nya sjukhuset och det är en fördel med det också, säger Magnus Andersson.

En sak som professionen dock fick igenom var att neurorehab får ligga i samma hus.

Vad har den största betänkligheten inför flytten varit?

– En fråga är ju det tematiska arbetssättet. Vi som är högspecialiserade måste fokusera på våra områden, och då kan det vara svårt att hålla bredden. Det är väl en risk att specialiteterna kommer i skymundan. Det är i så fall olyckligt. Vem är till exempel bakjourskompetent?

Kan man kompensera för det?

– Ja. Det måste man göra. Det är jätteviktigt att ha kvar specialiteterna och man måste ha en viss bredd, säger han och påpekar att det finns specialitetsansvariga som ska »hålla ihop« det arbetet.

 

Läs även:

Södertälje drar lärdom av NKS – skjuter upp flytt

Landstingsrevisorerna: »Nästa flytt till NKS bör ges längre tid«

Flytten knappt påbörjad – NKS byggs redan om

Läkare kräver åtgärder mot teknikproblemen på NKS

Inflytt på NKS trots fackliga protester