Ett av de nya akutrummen på NKS. Foto: Jesper Cederberg

Det är knappt två år sedan det första flyttlasset gick från Karolinska universitetssjukhusets gamla lokaler till Nya Karolinska Solna, NKS. När det sista går på söndag är det en rad verksamheter som ska in. Förutom intensivakuten, förlossningen och Tema cancer, ska bland annat röntgen, kärlkirurgi, infektion, operationsavdelningar, intensiv- och traumavård och öron-, näs- och halsavdelningar till NKS.

För två år sedan flyttade exempelvis barnakuten till NKS.

– Vi har lärt oss väldigt mycket av den flytten och förberett oss på ett helt annat sätt, säger Patrik Rossi, chef för Funktion akut på Karolinska universitetssjukhuset.

– En del av de tekniska svagheterna som uppdagades har man hanterat nu. Och vi har från vårdsidan ställt höga krav på vår IT-direktör och MT-direktör (medicinsk teknik) att försäkra oss om att det här kommer att fungera. 

Patrik Rossi var själv med om den första NKS-flytten, som tillförordnad temachef för Hjärta och kärl. Nu är han trygg med att allt ska fungera och ser fram emot söndagens flytt, hans »mest spännande helg i yrkeslivet«.

Han berättar att intensivakuten har haft en nära dialog med barnakuten, inte minst eftersom de blir grannar på NKS. Intensivakuten har kunnat »kopiera ganska mycket« av barnakutens flyttplan, med vissa anpassningar.  

– Sedan har vi det så att säga lite lättare i och med att vi har gått till »intensivakutfunktionalitet«. De var ju obrutet en helt öppen akutverksamhet som flyttade. Vi har betydligt färre patienter i vårt inflöde, vilket underlättar, säger Patrik Rossi.

För flera verksamheter blir det nya sätt att arbeta på, dels på grund av den nya temaorganisationen, dels på grund av de nya lokalerna. För förlossningens del flyttar förlossningsavdelning, BB och antenatalavdelning ihop och patienterna kommer att följas av ett och samma team.

– Vi tror att det blir bättre och tryggare för patienten och att det blir roligare och mer lärorikt för personalen. Och arbetsbesparande – man behöver inte läsa på om nya patienter hela tiden, säger överläkare Sissel Saltvedt, som också är tillförordnad patientflödeschef.

Hon berättar att det tidigare funnits orosmoln gällande arbetssättet med team, för att läkare skulle slitas mellan olika patienter. Men nu tror man sig ha hittat en fungerande modell.

– Nu kör vi det här under ett halvår och testar ordentligt, och vi tror att det kommer att fungera.

 

Läs även:

Nu flyttar neuro till NKS

Södertälje drar lärdom av NKS – skjuter upp flytt

Landstingsrevisorerna: »Nästa flytt till NKS bör ges längre tid«

Flytten knappt påbörjad – NKS byggs redan om

Läkare kräver åtgärder mot teknikproblemen på NKS

Inflytt på NKS trots fackliga protester