Akutmottagning för gravida och nyförlösta. Foto: Sahlgrenska universitetssjukhuset

Den 15 oktober öppnade akutmottagningen som tar emot gravida och nyförlösta upp till 12 veckor efter förlossning i en nybyggd paviljong på Östra sjukhusområdet, som ligger i direkt anslutning till förlossningen.

– Nu får vi en renodlad akutverksamhet, ändamålsenliga lokaler och en egen personalstyrka. Det gör att vi kan arbeta mer effektivt, renodlat och professionaliserat, säger Nils Crona, verksamhetschef för obstetrik på Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Sedan ungefär ett och ett halvt år tillbaka har akuta tillstånd separerats från den elektiva verksamheten vid Östra sjukhuset. Gravida och nyförlösta med akuta tillstånd – ungefär 1 000 patienter per månad i genomsnitt – har hittills vårdats på antenatalenheten, en öppenvårdsenhet för specialmödravård och ultraljud vid Östra sjukhuset, eller någon av förlossningsavdelningarna.

Nils Crona beskriver Sahlgrenska universitetssjukhuset som ledande på akutsjukvård för gravida i och med den särskilda akutmottagningen och triageringen genom systemet RETTS (Rapid Emergency Triage and Treatment System).

– Vi är först i landet med att skapa en obstetrisk triagering. När patienter kommer gör barnmorskan omedelbart en bedömning av vitalparametrarna och klassificerar sedan patienterna efter hur sjuka de är.

Triageringen av gravida och nyförlösta är fortfarande ett utvecklingsprojekt.

– Men jag vill betona att det finns klinisk evidens på att det är bra att göra på det här sättet. Jag tror det kommer att införas på de flesta ställen när det väl är dokumenterat, säger Nils Crona.

Sedan 2017 är all förlossningsvård vid Sahlgrenska universitetssjukhuset samlat till ett sjukhus, Östra sjukhuset. Där finns tre förlossningsavdelningar som tillsammans har nästan 11 000 förlossningar per år. Fördelarna med samordningen är enligt Nils Crona dels en kraftfull neonatalvård och barnsjukvård som är tätt kopplad till förlossningsverksamheten, dels en stark jourberedskap.

– Med fyra sjukhusbundna läkarjourer och ytterligare en bakjour får vi en helt annan stabilitet.

Sahlgrenska universitetssjukhuset tillämpar sedan några år tidig hemgång, bland annat på grund av bristen på BB-platser. »Trygg hemgång« innebär att friska omföderskor erbjuds åka hem sex till åtta timmar efter förlossningen med stöd av en barnmorska. I en enkät som Socialstyrelsen gjorde 2017 framkom det att den tidiga hemgången lett till en ökad otrygghet. Enligt Nils Crona har behovet av en akutmottagning inget samband med målsättningen att korta tiden på sjukhuset efter förlossning.

– Nej. Vi uppmanar inte utan erbjuder friska omföderskor tidig hemgång. Men rekommenderar dem alltid att stanna om det finns minsta avvikelse.

Finns det några nackdelar med en särskild akut för gravida och nyförlösta?

– Nej, jag ser inga. Det är effektivare och blir mer strukturerat med en mer kompetent personal. I och med att vi är så stora kan vi avsätta en läkare till att bara arbeta där.

Den nya paviljongen blir kortlivad. Om tio år ska den rivas. 2026 ska ett nytt förlossningshus, där akutmottagningen kommer införlivas, vara klart.

Akutmottagningen för gravida och nyförlösta kommer till en början vara öppen till klockan 21 på vardagar och till klockan 16 på helgdagar. Därefter hänvisas kvinnorna till en förlossningsavdelning. Ambitionen är dock att ha akutmottagningen öppen dygnet runt.