– Ett huvudskäl till initiativet är att erbjuda ett alternativ till kollegor som i dag inte hittar någon naturlig hemvist i förbundet. Alltså att kunna bredda vårt förbund och ge nya medlemmar, säger Nasim Farrokhnia.

Hon är forsknings- och utbildningschef vid den digitala vårdgivaren Kry, och har bland annat en bakgrund som chef på Södersjukhusets akutmottagning och som fackligt aktiv. Hon är en av initiativtagarna till E-hälsoläkarföreningen som nu håller på att bildas och som tagit form under 2018. Föreningen ansöker även om att bli en yrkesförening inom Läkarförbundet.

Som exempel på nya medlemmar föreningen skulle kunna fånga upp nämner Nasim Farrokhnia kollegor som arbetar i medicinteknikbolag, med så kallade innovationshubbar, som forskare eller med kunskapsdatabaser för läkare. Ett annat exempel från USA låter hon också exemplifiera utvecklingen: ungefär varannan examinerad läkarstudent från Stanford University lär plockas upp av medicintekniska bolag i Silicon Valley.

Hon pratar om ett paradigmskifte i vården där det gäller att tänka nytt och hitta andra sätt att organisera den. Det kan till exempel gälla hur man får till de förändringar som kan komma av Anna Nergårdhs utredning om framtidens vård

Sådana förändringar kräver ett särskilt ledarskap och förankring i kåren. Därför gäller det att inkludera kollegor som väljer innovation, menar Nasim Farrokhnia.

– Det innebär också att den samtida läkarrollen påverkas och där behöver också förbundet vara med. På vilket sätt kan vi bli stödjande, mer coachande och använda olika typer av verktyg för att skapa mer prevention och hälsa för våra patienter, men också drägligare arbetsmiljö för oss själva?

– Och då spänner det över den traditionella specialitetsindelningen som i dag finns i förbundet, säger hon.

Gäller det här främst dem inom den privata sektorn eller dem i den alltmer framträdande landstingsdrivna digitala vården?

– Det här är absolut inte bara för privata aktörer. Och det gäller oavsett om man väljer att bli specialist eller inte och oavsett om man jobbar i fysisk vård eller digital.

– Vi (i föreningen) kommer från olika företag, olika specialiteter, olika kontext och vi kommer från både det offentliga och privata, säger Nasim Farrokhnia.

För att bilda en yrkesförening under Läkarförbundet krävs ett konstituerande möte, vilket kommer att hållas i november. Det behövs också åtminstone 20 förbundsmedlemmar som skriver under ansökan. Det har den aspirerande föreningen, och bland dessa finns flera namnkunniga inom e-hälsa, både från privat och offentlig sektor. 

Den tilltänkta styrelsen består av Tobias Perdahl som är grundare till och medicinskt ansvarig på Doktor 24, Isabelle Cehlin som är vd på Medibas, Christer Rosenberg som är konsult, sitter i SFAM:s delegation för kvalitet och patientsäkerhet och har varit utvecklingschef för Närhälsan i Västra Götalandsregionen, samt Nasim Farrokhnia.

Men frågan om en yrkesförening av det här slaget uppfattas ibland som kontroversiell och Nasim Farrokhnia vågar inte sia om utgången när förbundets fullmäktige tar beslut i frågan. Det sker under fullmäktigemötet 21–22 november.

Läs även: 

Utredarens förslag: De kan vara fast läkarkontakt i primärvården

»Förslaget kommer sätta ytterligare press på primärvården«

Balans i livet lockar läkare till digital vård