Normalt brukar beslut om den strategiska planen, som gäller de tre kommande åren, fattas av regionfullmäktige i juni. Men i år återremitterades ärendet eftersom de rödgröna och den tillträdande ledningen med Sjukvårdspartiet i spetsen, inte har kunnat komma överens.

S-ledamoten Sten Nylén, som sedan dess bytt partitillhörighet till Sjukvårdspartiet och därmed är politisk vilde, gick samman med oppositionen på mötet i juni och krävde tre tillägg i planen: MR-kameror i Kalix och Kiruna, en projektstart av ett nytt sjukhus i Kiruna och en översyn av lönestrukturen på sjukhusen i Norrbotten.

I går, onsdag, var strategiplanen återigen uppe för diskussion vid regionstyrelsens möte. Sjukvårdspartiet (SJVP), Centerpartiet och Moderaterna la fram ett motförslag med tilläggen en ny lönesatsning på sjuksköterskor, en MR-kamera i Kalix och Kiruna och en utredning om att införa ortsplacerade distriktssköterskemottagningar. Någon överenskommelse slöts däremot aldrig på mötet. Tillträdande regionrådet Kenneth Backgård (SJVP) säger till Norrbottens-Kuriren att han räknar med att deras plan får bifall på nästa regionfullmäktige.

Regionstyrelsen skrev under mötet på en avsiktsförklaring om att teckna ett avtal med gruvbolaget LKAB om villkor för förhandling om att lösa in Kiruna sjukhus i förtid. På grund av gruvbrytningen måste delar av Kiruna stad, inklusive det befintliga sjukhuset, rivas. LKAB har sagt att det befintliga sjukhuset kan stå kvar åtminstone till 2030.

Målet är att teckna ett konkret avtal med LKAB i januari, och planen är att det nya sjukhuset ska vara klart för inflyttning år 2026. I och med onsdagens beslut har regiondirektören fått i uppdrag att påbörja planeringen av Nya Kiruna sjukhus.

Kenneth Backgård säger till Norrbottens-Kuriren att det är viktigt att arbetet tar fart.

– Nu är det extremt viktigt att tempot hålls uppe.

Frågan om när planeringen av det nya sjukhuset ska dra igång har varit en tvistefråga. För snart ett år sedan röstade regionfullmäktige om projekteringen av sjukhuset skulle påbörjas. Svaret blev nej efter en dramatisk omröstning. De rödgröna tyckte det var för tidigt – förutom ledamoten Sten Nylén som även då röstade med oppositionen. Omröstningen slutade 35–35. Eftersom ordföranden har en utslagsröst fick de rödgröna igenom sin linje. Under valrörelsen ändrade de rödgröna sig, och sa sig vara beredda att börja förhandla med gruvbolaget om sjukhuset. Avgående regionrådet Anders Öberg (S) säger enligt Norrbottens-Kuriren att anledningen till att förhandlingarna inte kommit igång tidigare, är att LKAB inte tyckt det varit aktuellt.

– Vi har inte kunnat investera i ett nytt sjukhus med egna pengar. Nu tycker vi att det är bra att LKAB vill ta diskussionen, säger han till lokaltidningen.

Region Norrbotten står nu inför ett nytt politiskt styre. I november samlas nya regionfullmäktige för första gången. De rödgröna förlorade makten i valet och Sjukvårdspartiet, Moderaterna och Centerpartiet ska ta över. Sjukvårdspartiet är numer det största partiet i regionfullmäktige. I Kiruna har de sitt allra starkaste fäste. I landstingsvalet fick Sjukvårdspartiet runt 70 procent av Kirunabornas röster. 

Läs också:

Jämn omröstning om framtiden för Kiruna sjukhus

Röntgen kvar i Kiruna och Kalix