Slentrianmässig antibiotikaanvändning i djuruppfödning för livsmedel ökar risken för antibiotikaresistens. Exempelvis har antibiotikaklassen cefalosporiner kopplats samman med förekomsten av tarmbakterier som bildar enzymet ESBL hos djur. ESBL gör bakterierna resistenta mot flera sorters antibiotika och bakterier kan överföras mellan djur och människor. 

I Sverige används inte cefalosporiner till livsmedelsproduktion, vilket gör att Livsmedelsverket kopplar den förekomst som observerats till exempelvis utländsk kycklinguppfödning.

Tidigare i år gjorde branschorganisationen Svensk fågel en undersökning bland Sveriges landsting. Den visade att bara fem landsting serverade enbart svenskproducerad kyckling. Majoriteten serverade till stor del svensk kyckling, men även kyckling från andra länder, exempelvis Thailand, Polen och Brasilien.

Organisationen ansåg att det fanns brister i upphandlingskriterierna. Och nu har Upphandlingsmyndigheten skärpt dessa, uppger Upphandling 24

Bland kraven finns att enbart sjuka djur ska behandlas med antibiotika och det ska finnas en plan för minskad antibiotikaanvändning. Det finns också krav på en maximal nivå av antibiotikaanvändning. Därtill ger myndigheten numer förslag på hur uppföljning kan göras.

Upphandlingsmyndigheten påpekar dock att även om kraven vid inköp nu kommer närmare kraven för svensk produktion, betyder inte det att landstingen enbart kommer att köpa svenska produkter. 

En undersökning av den ideella organisationen Bureau of Investigative Journalism tidigare i år, sampublicerad med The Lancet och citerad av bland andra The Guardian, visade att hundratals ton av colistin skeppats till Indien. Colistin kallas ibland »det sista hoppet« och är ett antibiotikum som bara används i de värsta fallen. Det hade skickats till Indien för rutinmässig användning i kycklinguppfödning, utan medicinsk tillsyn. Antibiotika ges ofta i förebyggande syfte eller för att djuren snabbare ska gå upp i vikt.

Läs även:

Så mycket kan resistensen mot antibiotika ha ökat till år 2050

EU ska bli en förebild i kampen mot antibiotikaresistens

Nordisk enighet om antibiotikaresistens

Svensk-kinesiskt samarbete om antibiotikaresistens