Den nya tillfälliga utlänningslagen kom 2016 och begränsade rätten att få uppehållstillstånd i Sverige. Lagen innebär en anpassning till EU-rättens miniminivå. Lagen upphör i juli nästa år.

Enligt Röda Korset har den tillfälliga lagen lett till att föräldrar och barn skiljts åt under flera års tid, vilket lett till ökad psykisk ohälsa. Rapporten visar en ökad risk för depression och PTSD. Införandet av tillfälliga i stället för permanenta uppehållstillstånd har också lett till en ökad psykisk ohälsa, enligt Röda Korset som även konstaterar att tillfälliga uppehållstillstånd försvårar möjligheterna till effektiv traumabehandling.

Till grund för rapporten ligger en genomgång av 161 beslut och domar från Migrationsverket och de fyra migrationsdomstolarna, intervjuer med personer som på olika sätt har påverkats av den nya lagen, volontärer inom Röda Korset samt enkäter som skickats till psykologer och kuratorer som arbetar på Svenska Röda Korsets fem behandlingscenter för krigsskadade och torterade.