Hotell von Kraemer. Foto: Gustav Lundin/Wikimedia Commons

Sjukhuset har i dag ett avtal med Hotell von Kraemer där man disponerar tio platser för patienter. Det nya avtalet innebär 50 platser per vecka, där de flesta kommer gå till patienter med olika cancerdiagnoser som har fått eller ska få cytostatikabehandling. Men även andra verksamheter såsom ortopeden, barnsjukhuset och öron-näsa-hals har tillgång till platserna.

Konceptet kallas också »patienthotell med värdansvar«, och hotellet är bemannat med undersköterskor som »värdar«, dygnet runt. Patienterna som ligger på hotellplatserna ska inte kräva mycket vård, och före varje inläggning tas ett egenvårdsbeslut av läkare eller sjuksköterska, säger chefsläkare Mikael Köhler i ett pressmeddelande.

– Det bekymmersamma läget med vårdplatsbrist gör att vi behöver pröva nya lösningar. Vi tror att detta kan bli en bra lösning för patienter som är stabila och endast behöver lättare vårdinsatser, exempelvis hjälp med tvätt och förberedelser inför operation, skötsel av kateter, såromläggning och psykologiskt stöd.

Nu pågår rekrytering av undersköterskor, och så fort den biten är avklarad kan verksamheten dra igång. Undersköterskorna kommer att vara anställda vid verksamhetsområde blod- och tumörsjukdomar på Akademiska sjukhuset.

Mikael Köhler säger att sjukhuset räknar med att patienterna som läggs in behöver vård i som mest två dygn. Om patienternas tillstånd försämras finns möjlighet att bereda plats på sjukhuset.