De aktuella målen gäller två patienter med hyperhidros som fått vård på en klinik i Danmark och nekats kompensation från Försäkringskassan. Patienterna har överklagat myndighetens beslut och får nu rätt av Kammarrätten i Stockholm. 

De två patienterna är inte ensamma om att uppsöka vård utomlands för botulinumtoxinbehandling för extrem svettning. De senaste åren har ett stort antal svenska patienter sökt sig till en klinik i Danmark och sedan krävt ersättning i efterhand för vårdkostnaderna enligt EU-rätten, som kan ge en patient rätt att få sin kostnad för vård i annat EES-land betalad av sitt hemlandsting. Men Försäkringskassan har i vissa fall nekat patienterna ersättning för vårdkostnaderna med motiveringen att vården i Sverige endast omfattar vissa kroppsdelar – händer, armhålor samt fötter.

Kammarrättens bedömning är dock att Försäkringskassan inte kunnat visa att det funnits riktlinjer eller dylika dokument som visar man inte behandlar patienter med extrema svettningar i exempelvis ansikte och nacke i Sverige. Samtidigt har patienterna kunnat visa upp läkarjournaler och remisser som visar att sådan vård och behandling visst har utförts – dessutom i betydande omfattning – i Sverige.

I nuläget finns det cirka 2 700 mål med andra patienter med hyperhidros som har nekats ersättning för vård utomlands, som väntar på avgörande. Och Kammarrättens domar klargör nu vad som gäller: Försäkringskassan är skyldiga att betala även när det gäller andra kroppsdelar än händer, armhålor och fötter.