Den nya landstingsmajoriteten i Sörmland, bestående av Socialdemokraterna, Centerpartiet och det lokala Vård för pengarna, har nu presenterat sin första budget och plan för landstinget.

Bland annat ökas budgeten för hälso- och sjukvården med 500 miljoner kronor.

– Pengarna kommer att gå till resursförstärkning inom vården. Vi ser till exempel att läkemedelskostnaderna har ökat mer än vad som var budgeterat tidigare. Det kommer också att gå till de underskott som funnits i de olika vårddivisionerna och sedan är det satsningar på personal och barnsjukvård. Men framför allt är det generella tillskott för att få rimliga ekonomiska ramar för verksamheterna, säger Jonas Lindeberg, läkare och partiordförande för Vård för pengarna, till Läkartidningen.

Dessutom vill den nya majoriteten införa ett tak för antalet listade patienter per läkare i primärvården i Sörmland.

– Vi måste förstås diskutera exakt vilken siffra det ska vara. Rimligtvis kommer den hamna där de flesta andra hamnar i de här diskussionerna, men det är inte klart än. Det är en arbetsmiljöfråga för distriktsläkarna, och det är också en kvalitetsfråga, säger Jonas Lindeberg och fortsätter: 

– När det gäller primärvården kommer vi under det närmsta halvåret ta ett större tag i den frågan, och vårt syfte är primärvården ska vara basen i den sörmländska hälso- och sjukvården. Den budget som ligger nu är inte färdig i det avseendet, utan det är nästa steg kan man säga. 

Kommer läkarna i primärvården att räcka till om ni inför ett listningstak?

– Som det ser ut i dag så har vi för få distriktsläkare för att det ska fungera. Därför måste vi under närmsta halvåret ta ett stadigt grepp i den frågan och tillsammans med våra egna och de privata vårdcentralerna hitta ett sätt för hur man ska hantera det. Grundfrågan är ju hur man löser bemanning i primärvården – hur man får distriktsläkarna att bli fler och att de stannar kvar. Det är egentligen det vi ska lösa nu under de närmsta sex månaderna, säger Jonas Lindeberg.

Läs också:

Blågröna i Stockholm vill införa listningstak

Vård för pengarna går ihop med S och C för att styra i Sörmland