Budgeten för specialistsjukvården i Västernorrland har kraschat. Underskottet beräknas bli 270 miljoner kronor i år. Nästa år bedöms obalansen bli minus 280–300 miljoner kronor.

Majoriteten av länsklinikerna klarar inte sitt uppdrag inom de givna ekonomiska ramarna. I budget- och verksamhetsplanen för specialistvården 2020–2021 beskrivs en konflikt mellan den ekonomiska situationen och mål om ökad tillgänglighet och kvalitet.

För att länsklinikerna ska kunna klara ramarna behöver kraftfulla åtgärder vidtas, varnar avgående sjukhusdirektören Nina Fållbäck Svensson: »Utan ytterligare intäktsförstärkningar under planperioden kommer det att krävas hårda prioriteringar samt strukturförändringar för att klara verksamheterna inom tilldelade ramar. En omfattande handlingsplan behöver utarbetas, beslutas och genomföras«, skriver hon i verksamhetsplanen.

Under hälso- och sjukvårdsnämndens senaste möte beskrev Nina Fållbäck Svensson ett år fyllt av omfattande utredningar. Bland annat utredningen om alternativ drift för sjukhuset i Sollefteå och utvärderingen av länsverksamhetsorganisationen. Samtidigt sliter personalen i en arbetsmiljö präglad av hög personalomsättning, neddragna vårdplatser på grund av sjuksköterskebrist kombinerat med en hög beläggningsgrad. Regionens arbete med att bli oberoende av hyrpersonal 2019 har misslyckats och behovet av hyrpersonal inom specialistsjukvården bedöms vara fortsatt högt de kommande åren.

Sjukhusdirektören beskriver nationella riktlinjer som nivåstrukturering i riket, läkemedel och ombyggnationen inom operationscentrum i Sundsvall som kostnadsdrivande faktorer.

Specialistsjukvården har bett om extra pengar: 98,7 miljoner kronor för nästa år, 107,3 miljoner kronor för år 2020 samt 94,4 miljoner kronor för år 2021.

På hälso- och sjukvårdsnämndens senaste möte yrkade V på att specialistvårdens budgetram för 2020–2021 skulle utökas med 200 miljoner kronor direkt. Förslaget röstades dock ner. I stället föreslog nämnden ett tillskott på nästan 100 miljoner kronor, som framför allt ska gå till att täcka kostnader år 2019.

Även regionpolitikerna i hälso- och sjukvårdsnämnden varnar för en tid av besparingar.

– Förvaltningen äskar 100 miljoner. Det fattas ändå 200 miljoner. Vi vill markera det extra tydligt. Resultatet blir i praktiken generella besparingar på olika kliniker, säger Henrik Sendelbach (KD), ledamot i nämnden till Sundsvalls-Tidning.

Nu ska regionens budgetberedning fila vidare på förslaget. Beslut om budget ska sedan tas av nya regionfullmäktige i slutet av november. 

Vilka som styr Region Västernorrland då är däremot ytterst oklart. S och MP har styrt i regionen de senaste fyra åren. Men MP har åkt ur regionfullmäktige efter årets val och S tappade också stort.