Kungliga Vetenskapsakademien meddelade i dag att ena hälften av Nobelpriset i kemi går till Frances H Arnold, USA, och den andra hälften gemensamt till George P Smith, USA, och Gregory P Winter, Storbritannien.

Frances H Arnold genomförde 1993 den första så kallade riktade evolutionen av enzymer. Det innebär i korthet att man åstadkommar upprepade slumpmässiga mutationer i genen för ett utvalt protein för att få fram olika varianter och sedan selekterar fram varianten med den önskvärda egenskapen. Sedan dess har hon finslipat metoder som används för att utveckla nya katalysatorer. Hennes enzymer används bland annat för en mer miljövänlig tillverkning av kemiska substanser, exempelvis läkemedel.

George P Smith utvecklade 1985 en metod kallad fagdisplay där bakteriofager kan användas för att ta fram nya proteiner. Sir Gregory P Winter kunde i sin tur utnyttja fagdisplay för riktad evolution av antikroppar i syfte att ta fram nya läkemedel. Det första läkemedlet, adalimumab, godkändes 2002 och används bland annat vid reumatoid artrit, psoriasis och Crohns sjukdom.

Enligt Kungliga Vetenskapsakademien har pristagarna på detta sätt »bemästrat evolutionens kraft«.

Årets Nobelpris i fysik, som tillkännagavs under gårdagen, har också medicinska tillämpningsområden. Ena hälften av fysikpriset går till Arthur Ashkin för att han uppfunnit den optiska pincetten, vars ljusstrålefingrar bland annat kan fånga levande bakterier utan att skada dem.

Andra hälften av fysikpriset går till Gérard Mourou och Donna Strickland för deras teknik att alstra korta, högintensiva laserpulser. Denna teknik, kallad CPA, blev snabbt standard för alla senare högintensitetslasrar, och bland tillämpningsområdena finns bland annat de miljontals synkorrigerande ögonoperationer som utförs årligen, skriver Kungliga Vetenskapsakademien i sitt pressmeddelande.

Läkartidningens artiklar om årets Nobelpris i fysiologi eller medicin:

Nobelpris för immunterapi mot cancer

»En fjärde hörnsten i cancerbehandlingen«

»Så utomordentligt välförtjänt«

»Jätteroligt och definitivt väntat«