Läkarna Jonas Lindeberg och Madeleine Forsberg från »Vård för pengarna« på partiets valvaka i Nyköping. Foto: Katrin Trysell

– Vi har fått stort genomslag för en omfokusering med mer resurser till vården och mindre på administration, säger Jonas Lindeberg, som blir regionråd med ansvar för hälso- och sjukvård.

Med ett valresultat på 18,3 procent blev VFP näst största parti och det nya trepartisamarbetet ger en majoritet på 42 av 79 mandat.

En del av överenskommelsen är att effektivisera administration och politisk organisation i linje med VFP:s förslag.

– Ett anställningsstopp införs för central administration och vi ska göra en översyn av olika projekt som landstinget driver. Och med färre nämnder och tjänster blir den politiska organisationen mer slimmad, säger Jonas Lindeberg.

Inriktningen är att resurser ska föras över till vården och med särskilt fokus på primärvården med förstärkt personalpolitik och fler medarbetare.

Ett första delmål är också att nå upp till en bit över 500 vårdplatser vid länets sjukhus.

– Det är den nivå som är fastställd, men vi ligger ofta på runt 100 färre vårdplatser, och det behöver åtgärdas, säger Jonas Lindeberg.

Varför blev det just samverkan med S och C?

– Vi har hittat en samsyn för att utveckla landstinget. Att samtalsklimatet varit så bra har överraskat mig positivt och det känns tryggt för de kommande fyra åren.

Vård för pengarna får även en regionrådspost för personalfrågor i det nya Region Sörmland som bildas den 1 januari.

Men någon heltidspolitiker blir inte Jonas Lindeberg nu heller. Mandatperioden som gått har han arbetat 50-75 procent av en heltid som överläkare på medicinkliniken vid Nyköpings lasarett.

– Som regionråd blir det inte lika mycket men 1–2 dagar i veckan räknar jag med.

Läs mer om Vård för pengarna:

Vård för pengarna näst störst

Sjukvårdsparti räknar med uppsving

Läkarlett parti siktar på egen majoritet

Läs mer om valet:

Nytt alliansstyre i Dalarna väntas öppna för privat verksamhet

Tre läkare tar plats i riksdagen

Succé för det nya och läkarledda partiet Bevara akutsjukhusen

SD når 10 procent inom Saco

Sjukvårdspartier går fram i norr

Många vårdpartier går framåt

Så kan landstingen styras

Så gick det i de stora regionerna

Maktskifte i Kronoberg på väg

Grafik: Valresultat i landstingen

Sollefteåläkare på valkvällen: »Vi måste blicka framåt«

Viktigaste vårdfrågorna efter valet

De kan bli socialminister efter valet