Som Läkartidningen berättade för knappt två veckor sedan har Västra Götalandsregionen bestämt sig för vilket vårdinformationssystem de ska satsa dryga två miljarder kronor på. Valet föll på det amerikanska bolaget Cerners system Millennium. 

Nu har en av konkurrenterna som var med till slutet, danska DXC technology scandihealth, begärt en överprövning hos förvaltningsrätten. DXC menar att en rättelse måste göras i upphandlingen och att företaget ska få kontraktet i stället för amerikanska Cerner. I andra hand yrkar DXC att upphandlingen ska göras om.

Det danska företaget tycker att regionen brustit vid upphandlingen, vilket gjort att deras anbud inte värderats tillräckligt högt. Därigenom skulle regionen ha brutit mot lagen om upphandling. Men DXS begär också anstånd med bevisning i saken till den 29 oktober då man hävdar att man inte har fått all information om grunderna till regionens beslut.

Om DXS drar tillbaka sin begäran om överprövning försenas införandet av ett nytt system i Västra Götaland inte nämnvärt. Det kan också ta betydligt längre tid. Men Ragnar Lindblad, programägare över det som regionen kallar Framtidens vårdinformationsmiljö, är inte orolig.

– Mycket med förberedelsearbetet – att skapa beslutsforum och planering för olika typer av standardisering – kan vi jobba med ändå. För vi känner oss fortfarande trygga i att vi har gjort en bra upphandling som är formellt korrekt, säger han till Läkartidningen.

Regionens val av system är detsamma som Region Skåne bestämde sig för i september i fjol. Även det beslutet överklagades, då av svenska Cambio. Företaget drog dock tillbaka sin överklagan.

Att Skåne har valt samma system är en fördel för Västra Götalandsregionen, förutsatt att förvaltningsrätten inte går på danska DXC:s linje. 

– Vi har jobbat mycket med kunskapsstyrningen och satt upp en regional organisation som är väldigt inspirerad av Intermountain Medical Center i Salt Lake City i USA (som använder samma system). Så vi ser en nära och bra samarbetspartner i Skåne och verksamhetsmässig inspirationskälla på andra sidan Atlanten, vilka befinner sig i samma tekniska miljö, säger Ragnar Lindblad. 

 

Läs även:

Västra Götalandsregionen väljer nytt IT-system för två miljarder

IT-striden slut – Skånes miljardsatsning får grönt ljus

Skåne får nytt enhetligt vårdinformationssystem