Läkaren dömdes till två års fängelse för våldtäkt tidigare i år. Tingsrättens dom bekräftades också senare av hovrätten. 

Offret, en kvinna i 20-årsåldern, hade sökt sig till en vårdcentral på grund av hjärtklappning och värk i sida och huvud. Den nu dömde läkaren bad henne komma på återbesök för en mer grundlig undersökning, vilket skedde en vecka senare. 

Kvinnan har berättat att hon då fick klä av sig ned till underkläderna medan läkaren ställde frågor om menstruation och undrade om han fick undersöka hennes underliv. Trots att kvinnan svarade nej masserade mannen hennes underliv och förde in ett finger samtidigt som han tog henne på brösten.

Läkaren har själv uppgett att han ställt frågor om mens. Han har också sagt att kvinnan inte motsatt sig en undersökning av underlivet, varpå han ska ha gjort en ytlig sådan. Han förnekar att han skulle ha fört in något finger eller rört hennes bröst. Att han frångått reglerna om att en kvinna ur personalen skulle vara närvarande berodde enligt mannen på att det inte var en regelrätt gynekologisk undersökning, utan en »flyktig sådan«.

Domstolen har i två instanser bedömt kvinnans berättelse som trovärdig och dömt mannen till två års fängelse för våldtäkt. Högsta domstolen har inte beviljat prövningstillstånd, vilket också är anledningen till att Inspektionen för vård och omsorg (IVO) inte tar hänsyn till läkarens invändningar mot domarna.

Eftersom läkaren har dömts för våldtäkt i samband med sitt yrkesutövande, vilket påverkar hans förtroende, har IVO anmält ärendet till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd – HSAN. IVO yrkar på att mannens legitimation som läkare ska återkallas.