Världshälsoorganisationen, WHO, har släppt en ny rapport om hur barn påverkas av luftföroreningar, både utomhus och inomhus. Den samlar den senaste statistiken om utsläpp som orsak till sjukdomar och dödsfall och sammanställer forskningen på området.

Rapporten konstaterar bland annat att 93 procent av världens befolkning under 18 år, det vill säga 1,8 miljarder individer, exponeras för utsläpp av små partiklar (PM2,5) där utsläppen överstiger WHO:s riktlinjer. I norra Afrika och östra Medelhavsområdet är siffran 100 procent. 

Det är mycket vanligare att små barn i fattigare länder utsätts, jämfört med rika länder. Hela 98 procent av barnen under fem år exponeras för den typen av utsläpp i låg- och medelinkomstländer. Men även i höginkomstländer utsätts mer än hälften av barnen för PM2,5.

Rapporten refererar också forskning om utsläppens påverkan på barn. Där finns bland annat en metaanalys av europeiska kohortstudier som hittade en koppling mellan prenatal exponering för kvävedioxid och brister i psykomotoriska funktioner hos barn i åldrarna 1–6 år. En annan studie visade att exponering för luftföroreningar tidigt i livet tydligt kopplas till ett lägre FEV1-värde (den volym en patient kan andas ut på en sekund). 

Ungefär 600 000 dödsfall hos barn under 15 års ålder förklaras med de sammantagna effekterna av luftföroreningar utomhus och i hemmet – bara under 2016. Luftföroreningar står också för ett av tio dödsfall bland barn under fem års ålder.

En anledning till att barn är mer utsatta är att de andas med högre frekvens och på så sätt får i sig mer föroreningar. De är också fysiskt närmare marken, där koncentrationerna av vissa föroreningar är högre. Små barn spenderar också mer tid i hemmet, vilket utsätter dem för mer föroreningar i de fall familjerna använder ved eller fotogen.

– Luftföroreningar hämmar våra barns hjärnor och påverkar deras hälsa på fler sätt än vad vi har föreställt oss. Men det finns många enkla sätt att minska utsläppen av farliga föroreningar, säger Maria Neira, läkare och chef för WHO:s institution för folkhälsa och miljö, i ett pressmeddelande.

Hon säger att organisationen stödjer införande av hälsofrämjande riktlinjer, såsom införande av renare bränslen för värme och matlagning, renare transporter och mer energieffektiv hus- och stadsplanering.

WHO uppmanar värdens ledare att minska behovet av fossila bränslen och förbättra avfallshanteringen. Under tisdagen håller organisationen också sin första globala konferens på ämnet luftföroreningar och hälsa. Den äger rum i Genevé och samlar olika länders ministrar inom hälsa, energi och miljö. 

 

Läs mer:

Klimatförändring och hälsa – samlingssida