I augusti i år hade Journalen, den digitala journal patienter har tillgång till via 1177 Vårdguiden, 369 000 unika besökare. Jämfört med samma månad 2016 är det en ökning med ungefär 60 procent. Toppnoteringen gjordes i mars i år, då nästa 377 000 personer loggade in på sin journal. Det visar statistik från Inera, bolaget som äger 1177.

I år har antalet unika besök konstant varit över 300 000 per månad. Många loggar dessutom in flera gånger. I augusti i år gjordes totalt 1,3 miljoner inloggningar, vilket kan jämföras med 373 000 i augusti 2016.

Möjligheten att läsa sin journal på nätet kom 2012, när funktionen infördes i Uppsala läns landsting. 2016 fanns nätjournalen i alla landsting genom 1177 Vårdguiden. Men en sammanställning gjord av Inera visade att vårdpersonalen kände oro för hur patienterna skulle hantera informationen, hur vårdpersonal skulle formulera sig och för att läkare skulle stressas. 

Patienterna tycker dock om att kunna ta del av sin journalinformation via 1177. Det visar en ny studie vid Uppsala universitet. Den viktigaste funktionen för patienterna var att kunna få tillgång till provresultat. Journalen användes också främst till att få en överblick över sin hälsa och ha kontakt med vården.

Studien gjordes genom en webbenkät, vilket kan vara anledningen till den låga svarsfrekvensen. Under fem månaders tid under år 2016 fick över 400 000 personer frågan om att göra enkäten i samband med inloggning. Med dryga 2 500 svar är svarsfrekvensen bara 0,61 procent.

Av dem som ändå svarade uppgav 40 procent att de arbetade eller hade arbetat inom hälso- och sjukvården. Majoriteten använde dessutom nätjournalen någorlunda frekvent; dryga 70 procent svarade att de tittade i den ungefär en gång i månaden och att anledningen var att få en överblick. Över 96 procent hade en positiv inställning till nätjournalen.

Studien har publicerats i Journal of Medical Internet Research och kan läsas här. Statistik över antalet inloggningar finns på Ineras webbplats.

Läs även:

Personal mer misstrogen än patienter mot journal på nätet

Datainspektionen överklagar på nytt anhörigas tillgång till journal

Avslag på skyddsombuds begäran om namn i nätjournaler

Inte tillåtet för anhöriga att läsa journal på nätet