Foto: Melker Dahlstrand/Sveriges riksdag.

Under torsdagen debatterades regeringens förslag om att ta bort det nuvarande AT-systemet i riksdagens kammare.

Utskottet föreslår också att riksdagen riktar en uppmaning till regeringen att utbildningssamarbetet med Åland när det gäller AT ska fortsätta även i det nya systemet med en förlängd läkarutbildning följt av bastjänstgöring. Den 28 november ska riksdagen fatta sitt beslut.

Förslaget har samband med en övergång till en sexårig läkarutbildning, ett förslag som just nu bereds av regeringen. Det innebär att utbildningen förlängs med en termin och att läkarlegitimationen ges direkt efter avslutad utbildning, följt av en bastjänstgöring om cirka ett år, som en introduktion till specialiseringstjänstgöringen. Stödet för en ny läkarutbildning är också stort, men ett flertal remissinstanser har bland annat beskrivit den nuvarande tidsplanen som orealistisk. 

Läs också: 

Lärosäten vill skjuta fram starten på nya läkarutbildningen

Oro för nyexaminerade läkares kompetens när AT tas bort

Oro för sinande studiemedel med sexårig utbildning

SKL om läkarutbildningen

Förslag om BT nu på socialutskottets bord