Region Östergötland ansåg att Capio Movement AB lagt det mest fördelaktiga anbudet i en upphandling av operationsverksamhet vid Lasarettet i Motala. I början av året tilldelades därför företaget uppdraget. Avtalet var tänkt att träda i kraft i oktober i år.

Men vårdföretaget Aleris, som hade det dåvarande avtalet för verksamheten och som också lämnat ett anbud i upphandlingen, valde att överklaga beslutet med hänvisning till att utvärderingen av anbuden inte genomförts på ett korrekt sätt. Förvaltningsrätten gick på Aleris linje, varpå regionen i sin tur överklagade till kammarrätten.

För att kunna bedriva kirurgisk och ortopedisk vård utan avbrott medan den rättsliga processen pågick tvingades Region Östergötland förlänga det befintliga avtalet med Aleris.

Nu meddelar Region Östergötland att kammarrätten i sin dom slagit fast att regionen inte agerat i strid mot lagen om offentlig upphandling vid utvärderingen av inkomna anbud.

Därför har Region Östergötland nu tecknat ett avtal med Capio om att bedriva ortopedi-, kirurgi- och anestesiverksamhet vid Lasarettet i Motala. Avtalet börjar gälla i april 2019 och är skrivet på fyra år med möjlighet till förlängningar.

– Det är en väl fungerande verksamhet, och Region Östergötland har haft ett mycket gott samarbete med Aleris. Nu arbetar vi för att det ska bli en smidig övergång till den nya leverantören Capio och vi förväntar oss även i fortsättningen en god vård med hög kvalitet, säger regionrådet Kaisa Karro (S), i ett pressmeddelande.