Cosmic används både i primär- och sjukhusvården, även av privata aktörer. De första rapporterna om problemen kom vid 18-tiden på torsdagskvällen, säger Region Uppsalas pressavdelning till Läkartidningen.

Vården gick över till sina reservrutiner med pappersjournaler, men sedan tvåtiden natten till fredagen blev det också möjligt att se en läskopia i Cosmic. Situationen gjorde dock att Akademiska sjukhuset gick in i stabsläge. Regionen uppger också att några elektiva operationer har fått ställas in.

På fredagseftermiddagen var felet identifierat och antogs vara avhjälpt till kvällen.

Region Uppsala har haft omfattande problem med journalsystemet tidigare. Hösten 2016 led det av tekniska störningar i flera dagar. Regionens pressavdelning säger att problemen som uppstod på torsdagskvällen inte ska vara lika svåra att åtgärda.

 

Läs även:

Stora problem med journalsystem i Landstinget i Uppsala län

Uppsalaläkare: »Journalkraschen gav mer tid till patienterna«