Läkartidningen har tidigare berättat om hur Peter Gøtzsche i september uteslöts ur det internationella Cochranesamarbetet, på grund av »upprepat dåligt beteende«.

Peter Gøtzsche har själv hävdat att uteslutningen inte hotar hans position som chef för Nordic Cochrane Centre på Rigshospitalet i Köpenhamn. Han har också uppgett att Nordic Cochrane Centre lämnar det internationella Cochranesamarbetet och fortsätter på egen hand.

Men under tisdagseftermiddagen meddelade alltså Rigshospitalet att Peter Gøtzsche nu tas ur tjänst tills vidare, enligt danska Sundhetspolitisk tidsskrift. Tills vidare träder i stället vicedirektör Karsten Juhl Jørgensen in som ledare för Nordic Cochrane Centre.

Företrädare för sjukhusets ledning uppger också att Rigshospitalet nu arbetar för att säkra att det nordiska centrumet förblir en del av det internationella Cochranesamarbetet.

Beskedet kommer efter att Sundhetsministeriet har tydliggjort för Rigshospitalet att Nordic Cochrane Centre – som delvis finansieras av danska staten – »måste leva upp till villkoren för att få finansiering«.

Därmed tycks ett öppet brev till sundhetsminister Ellen Trane Nørby, där två professorer med tydlig koppling till Cochrane träder till Peter Gøtzsches försvar, ha fallit platt. Brevet hade under tisdagseftermiddagen undertecknats av 3 300 personer enligt Sundhetspolitisk tidsskrift.

Enligt sjukhusets ledning fortsätter arbetet vid Nordic Cochrane Centre så gott det går. Tills vidare har Köpenhamns universitet ombetts sköta handledningen av doktoranderna vid centrumet.

I en mejlkommentar till Läkartidningen under onsdagen framhåller Peter Gøtzsche att 3 500 personer vid den tidpunkten skrivit på det ovan nämnda brevet och att det fortfarande finns möjlighet att underteckna det. Han skriver också att det finns planer på ytterligare ett brev.

Läs tidigare artiklar:

Peter Gøtzsche: »Nordic Cochrane Centre lämnar det internationella samarbetet«

Gøtzsche utesluten ur Cochrane

Peter Gøtzsche har petats ur styrelsen för Cochrane Collaboration

Peter Gøtzsche stannar kvar som chef för Nordic Cochrane Centre