2,5 procent blir uppräkningen för de läkare som är privatpraktiserande med landstingsavtal. Det står klart efter att förhandlingarna mellan Läkarförbundet och Sveriges Kommuner och landsting avslutats.

Ökningen gäller från årsskiftet. Ersättningsmodellen, kallad »nationella taxan«, regleras i Förordning om läkarvårdsersättning. Om det formella politiska beslutet om en ändring i den förordningen inte hinner tas innan 1 januari kommer ökningen att ges retroaktivt.

Avtalet gäller 2019 och även 2020, förutsatt att det inte sägs upp innan 30 juni. 

 

Läs även:

Taxeläkarnas plats i primärvården ska utredas

Läkare får rätt att sälja praktik