Karolinska universitetssjukhuset har gjort upphandlingsrättsliga överträdelser i form av otillåtna direktupphandlingar av konsulttjänster. Värdet av de felaktiga upphandlingarna uppgår till 92 miljoner kronor.

Det framgår av advokatbyrån Setterwalls slutrapport om Karolinska universitetssjukhusets upphandling av konsulttjänster till sjukhuset och projektet Nya Karolinska Solna (NKS).

Utöver detta konstateras det i rapporten att volym- och beloppsgränser i avropsavtalen överskridits med totalt 95 miljoner kronor.

Enligt rapporten har Karolinska universitetssjukhuset mellan åren 2011 och 2017 köpt konsulttjänster av ett flertal konsultbolag för totalt 959 miljoner kronor.

Setterwalls har vid en tidigare granskning funnit att Irene Svenonius (M), finanslandstingsråd i Stockholm, var jävig när hon deltog i ett beslut om åtgärdsförslag efter att en internrevision visat på brister i sjukhusets upphandlingar av externa konsulttjänster från bolaget Boston Consulting Group. Anledningen var att hennes make, Jan Svenonius, samtidigt var upphandlingschef vid Karolinska universitetssjukhuset.

I den nu aktuella rapporten har advokatbyrån dock inte identifierat några indikationer på att det vare sig förekommit systematisk korruption eller att det funnits en kultur där jäv och mutor accepteras.

– Det är uppenbart att dokumentation, rutiner och de interna regelverk som finns inte har följts ,och där har Karolinska Universitetssjukhuset och Stockholms läns landsting vidtagit en rad åtgärder för att det inte ska hända igen, säger landstingsdirektör Malin Frenning i en kommentar på Stockholms läns landstings webbplats.

Hela slutrapporten från advokatbyrån finns att ta del av här.

Läs mer:

Landstingsråd var jävig

Upphandlingschef lämnar Karolinska universitetssjukhuset

Landstingsråd utreds för jäv i beslut om granskning av Karolinska

Karolinska universitetssjukhuset: »Vi har brustit i våra rutiner«

BCG-fakturor på 57 miljoner till Karolinska saknar underlag

Karolinska presenterar åtgärdsplan efter konsultöversyn