Distriktsläkarna Johnny Stemesjö, Anders Larsson, Caroline Asplund, Heiko Botman och Ulrika Taléus från Distriktsläkarföreningen diskuterar hur de ska lägga sina röster. En motion om att få fler läkare som verksamhetschefer inom primärvården och ett utbildningskrav för skattefinansierade vårdgivare engagerar dem särskilt. Foto: Göran Segeholm

I sin motion skrev Nordvästra Skånes läkareförening att 2 av 21 vårdcentraler i Helsingborg och Landskrona och dess närområden har en läkare som verksamhetschef. De flesta av de övriga cheferna är sjuksköterskor.

– Vi ser framför allt en risk att fortbildning glöms bort när verksamhetschefen inte är läkare. Om chefen inte är läkare förstår de inte alltid vikten av att vi ska ha den fortbildning som vi behöver, sa Anders Wihlborg från Nordvästra Skånes läkareförening till Läkartidningen inför beslutet.

Föreningen skrev även att cheferna från läkarprofessionen är oroliga för framtiden och att arbetsgivarna inte tillräckligt värderar vikten av att ha läkare som chef inom primärvården: »En väl fungerande primärvård är en ödesfråga för svensk hälso- och sjukvård. Det måste finnas såväl incitament som karriärvägar för läkare att åta sig verksamhetschefskapet.«

Läs också:

Fullmäktige antog policy för att få fler chefer som är läkare

Chefer ska i första hand vara chefer

Ett statligt uppdrag för cchefläkare ska utredas

Stöd för kravet på statliga chefläkarroll

Förslag för att stärka chefläkarens oberoende ställning