Som Läkartidningen tidigare berättat planerar Läkemedelsverket att lägga ned Läkemedelsboken. Den har getts ut i över 40 år och myndigheten har haft ansvaret för den sedan 2009.

Samtidigt arbetar Läkemedelsverket för att en ny aktör ska överta boken. Myndighetens beslut att inte själva fortsätta arbetet ligger dock fast.

Nu skriver företrädare för flera olika organisationer i Sverige ett öppet brev till Läkemedelsverket och socialminister Annika Strandhäll (S), där de vädjar till myndigheten att tänka om och till Socialdepartementet att gå in och finansiera Läkemedelsboken. 

Bland dessa organisationer finns Sveriges läkarförbund med ett antal delföreningar, såsom Distriktsläkarföreningen och Sjukhusläkarna, samt exempelvis Sveriges Farmaceuter och Vårdförbundet. Allt som allt har 18 personer skrivit under för 17 organisationer.

De skriver att planen att lägga ned boken inte har skett i samråd med huvudmän eller företrädare för yrkesorganisationerna. Det är något de menar styrs av regeringens förordning om statlig styrning med kunskap (2015:155) samt av en samverkan mellan Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och landsting. De vill därför att Läkemedelsverket omprövar sitt beslut.

Organisationerna skriver att boken ger en »värdefull introduktion i hur läkemedel används« i Sverige, något som är särskilt nyttigt för dem med utbildning från andra länder. Den hjälper också specialister att följa utvecklingen på sina respektive fält, och den hjälper de som studerar till läkare, sjuksköterskor, apotekare och receptarier.

Författarna till det öppna brevet vill att utgivning, uppdatering och distribution av boken säkras till dess en annan »obunden icke-kommersiell utgivare utsetts«. De föreslår också att Socialdepartementet hör sig för med andra aktörer om ett framtida övertagande.

Läkemedelsverket har tidigare beräknat att kostnaderna för boken är omkring tre miljoner kronor per år, plus en investering i digitala verktyg på 5–6 miljoner.

 

Läs även:

Läkemedelsboken borta om ett år

Läkemedelsverket vill låta ny aktör ta över Läkemedelsboken