Med allt fler verksamhetschefer som inte är läkare riskerar läkemedelsinformationen från industrin att få stryka på foten, påpekade Nordvästra Skånes läkareförening i en motion.

Förbundsstyrelsen – och fullmäktige – höll med. Nu ska Läkarförbundet verka för att alla verksamhetsområden där verksamhetschefen inte är läkare delegerar uppdraget kring läkemedelsinformation till medicinskt ansvarig läkare eller annan läkare med mandat. 

Enligt den överenskommelse om samverkansregler mellan den offentligt finansierade sjukvården och exempelvis läkemedelsindustrin ska inbjudan till sammankomster som arrangeras av eller i samarbete med läkemedelsindustrin skickas till verksamhetschefen eller »den person som denne utsett«.