Tidigare i veckan påstod en forskare i Kina att de första barnen, ett tvillingpar, som genomgått behandling med genredigeringsteknik fötts. Forskaren påstod att han med hjälp av gensaxen CRISPR/Cas9 redigerat en gen hos tvillingparet för att skydda dem från att smittas av hiv.

Nyheten om de påstådda så kallade CRISPR-bebisarna rönte stor medial uppmärksamhet, men är också kontroversiell bland forskare.

Med anledning av nyheten uttalar sig nu Statens medicinsk-etiska råd (Smer). Budskapet från Smer är tydligt. Rådet anser att det är för tidigt för försök med ärftliga genförändringar på människa.

– Smer anser att forskarsamhället bör gå mycket försiktigt framåt gällande forskning som syftar till att introducera ärftliga förändringar i kärn-DNA:t hos människor, säger Smers ordförande Kjell Asplund i en kommentar på Smers webbplats.

Smer skriver att CRISPR-teknikens möjligheter väcker etiska frågor och anser att den stora och principiellt viktiga frågan när det gäller genredigering av könsceller eller befruktade ägg rör ärftliga förändringar.

Smer hänvisar bland annat till att man i en kommentar kring genredigeringstekniken CRISPR/Cas9 från 2015 menade att det är för tidigt att utföra kliniska forskningsförsök med hänsyn till kunskapsluckor om medicinska risker och andra oförutsedda effekter. Den hållningen har rådet fortfarande.

I uttalandet konstateras också att det i Sverige, liksom i de flesta andra länder, är förbjudet att tillämpa genredigeringstekniken på blivande individer. Rådet pekar också på att man i maj i år skickade en skrivelse till regeringen där man efterlyser en parlamentarisk utredning som ska se över lagstiftningen för genteknikområdet.

Enligt uttalandet planerar Smer att komma med ett fördjupat etiskt ställningstagande på området.

Ta del av Smers uttalande här.

Läs också:

Smer efterlyser utredning om lagstiftning kring genteknik

Smer efterlyser uppdatering av föråldrad lag

Svensk expert: Nu har CRISPR-tekniken tagit ett steg närmare kliniken

Debatt: Genredigering – vilka värderingar ska styra?