Mot bakgrund av sommarens extremhetta motionerade Stockholms läkarförening om att Läkarförbundet ska verka för att det tillkommer föreskrifter om maximal temperatur vid planerad sjukvårdsverksamhet.

Förbundsstyrelsen menade i sitt svar att det redan i dag finns föreskrifter från Arbetsmiljöverket med syfte att minska den skadliga värmebelastningen i arbetet och att dessa föreskrifter också omfattar arbetsgivaransvar vid tillfälliga värmeböljor. Därmed ansåg förbundsstyrelsen att motionen skulle avslås.

I ett tilläggsyrkande föreslog Christina Sjöberg från Göteborgs läkarförening att Läkarförbundet ska verka för att göra dessa föreskrifter kända.

Förbundsstyrelsen gillade det nya förslaget från Göteborg och yrkade på bifall, vilket också blev fullmäktiges beslut.

– Alla har nog upplevt den här sommaren som besvärlig. Vi tycker att förslaget är jättebra och att vi kan informera våra medlemmar och skyddsombud om det här föreskrifterna. Det är en väldigt bra idé, sa Marina Tuutma, ledamot i förbundsstyrelsen.

Alla artiklar från Läkarförbundets fullmäktigemöte 2018