I januari startar Läkarförbundet ett fadderskapsprogram. Tanken är i huvudsak att faddrarna, läkare med legitimation i Sverige som vill hjälpa en utlandsutbildad kollega, ska ge en bild av hur det är att arbeta som läkare i Sverige.

– Jag och mina kollegor i medlemsrådgivningen får ofta frågor från utlandsutbildade läkare om hur man ska göra med praktik och frågor om hur det är att vara läkare som inte bara gäller regler och kunskapsprov och så vidare. Det kändes som att det fanns en önskan om faddrar, läkare som kan förklara saker som vi inte riktigt kan, säger Hanna Vihaviainen, internationell samordnare vid Läkarförbundet och projektledare för fadderskapsprogrammet.

Pogrammet är sex månader långt och är i den första omgången baserat i Stockholmsområdet. Adepterna, omkring 30 stycken, hämtas från den introduktionsutbildning för nyanlända läkare som hålls vid Sophiahemmets högskola i Stockholm. Tanken är att det ska vara tre gemensamma träffar i Stockholm och därutöver träffar mellan adept och fadder omkring en gång i månaden. Om det faller väl ut finns det, enligt Hanna Vihavainen, tankar på att expandera programmet.

– Man har försökt med fadderskapsprogram tidigare, men nu gör vi en sorts pilot med den här modellen, säger hon.

Hittills är intresset för att bli fadder över förväntan. Enligt Hanna Vihavainen är det cirka 30 läkare som skickat in en anmälan.

– Engagemanget är stort, och de skriver så fint när vi frågar varför de vill bli faddrar, att de verkligen vill hjälpa kollegor. Kollegialiteten lyser igenom. Sedan ska det sägas att flera som vill ställa upp själva har utbildats utomlands, och flera av faddrarna vill hjälpa till för att de själva vet hur svårt det var.

Vad förväntas av en fadder?

– Att man bidrar med sin erfarenhet, svarar på frågor om allt möjligt och agerar bollplank. Men tanken är inte att de ska vara någon sorts lärare inför kunskapsprovet. Det är viktigt, och det kommer vi poängtera vid det första mötet. Det är förstås upp till var och en om man vill vara det, men det är absolut inte det som är tanken, utan mer kanske eventuellt möjlighet till auskultation och sedan diskussion. Exempelvis hur man tar anamnes, status, journalföring och allt det här i Sverige.

Utöver fadderskapsprogrammet är Läkarförbundet involverat i flera andra initiativ för utlandsutbildade läkare.

Bland annat har en webbaserad introduktionskurs till den svenska hälso- och sjukvården tagits fram tillsammans med Karolinska institutet. Syftet är att kursen ska ge en introduktion till sjukvården exempelvis inför praktik eller kunskapsprov.

Läkarförbundet har tillsammans med Sveriges Kommuner och landsting och ett antal andra fackförbund också tagit fram en sajt med samlad information om snabbspåren till både nyanlända och arbetsgivare. Där finns också mer information om praktikplatser.

På Läkarförbundets webbplats finns mer information om fadderskapsprogrammet och de webbaserade initiativen för utlandsutbildade läkare.

Läs också:

Läkarförbundet bakom flera nya insatser för utlandsutbildade läkare