»Jag har nog en otålighet som driver mig. Jag vill hela tiden utveckla, jobba framåt och försöka se saker ur nya perspektiv – ha en helhetssyn. Inte bli instängd i en bubbla!«, säger SLF students nyvalde ordförande Theodor Lav. Foto: Göran Segeholm

– Det känns jättespännande.

 Vem är du?

– Jag kommer från Stockholm från början. Nu pluggar jag termin fem på läkarutbildningen i Lund, men jag tänker göra ett studieuppehåll till våren för att prioritera det fackliga arbetet. På fritiden gillar jag att sporta. Jag springer mycket och planerar att köra mitt första maraton till våren.

Hur väcktes ditt fackliga engagemang?

­– Jag råkade träffa på lokalordföranden i Lund när jag gick termin ett och hängde med på ett styrelsemöte. Då fick jag frågan om jag ville sitta i studenternas förbundsstyrelse i Lund. Jag tyckte det lät jättespännande och sa ja, utan att riktigt veta vad det innebar. Och på den vägen är det …

Vilka frågor vill du lyfta nästa år som ordförande för SLF Student?

– Underläkarnas löner och offentlig utlysning av underläkartjänster. Där tror jag man måste jobba brett via alla kanaler som man har. Psykisk ohälsa bland läkarstudenter och negativ särbehandling är andra frågor som jag absolut inte vill släppa.

Att höja underläkarlönerna har ju länge varit en prioriterad fråga för både er och Sylf – på Läkarförbundets fullmäktigemöte beslutades det att förbundet även centralt ska lägga mer krut på att få upp underläkarnas löner.

– Det var väldigt roligt. Vi har gjort flera andra framsteg också, vi har bland annat fått rösträtt i Läkarförbundets förhandlingsdelegation. I Skåne tjänar en underläkare som lägst ungefär 24 000 kronor efter termin 9. Som läkarassistent eller undersköterska tjänar man cirka 22 000-23 000 kronor – det är inte okej att det är en sådan liten skillnad. Vi vill se en förbättring. I dag blir man nästan utnyttjad av arbetsgivarna.

Har avgående ordföranden André Hermansson givit dig några goda råd?

– Massor! Mycket om hur man kommunicerar ut till lokalavdelningarna och hur viktigt det är för att kunna stå enade i viktiga frågor. Jag planerar att resa ut till de olika lokalavdelningarna – även till SLF Student Utland. De är en stor och viktig grupp – 50 procent av läkarna som legitimeras i dag är utlandsutbildade.

En förändrad läkarutbildning som är längre och leder till läkarlegitimation följt av BT står för dörren. Ni vill ha ett nationellt kunskapsprov i slutet av läkarutbildningen, om AT försvinner. Varför?

– Då får man en kunskapsprövning som är lika för hela landet. Vi tror det är viktigt, till exempel för att kunna jämföra utbildningsorter i framtiden. Att man kan se att man får en god utbildning och kan utveckla sina kunskaper för att bli en duktig läkare.

Lärosätenas schemaläggning diskuterades på SLF Students fullmäktigemöte. Ni har bestämt er för att kartlägga hur det ser ut och komma med förbättringsförslag. Beskriv problemet?

– Det gäller särskilt de kliniska delarna av utbildningen där man inte får utrymme i schemat att plugga teoretiskt. Det är synd för man förväntas plugga teoretiskt när man har praktik och det är också nödvändigt för att man ska kunna följa med på plats. 

På SLF students fullmäktigemöte valdes även Niki Shams, läkarstudent vid Karolinska institutet, som vice ordförande.