Region Jämtland Härjedalen har just tecknat ett avtal som ger invånare i västra Härjedalen rätt till akutsjukvård i Norge. Det rapporterar SVT Nyheter Jämtland. På sikt är tanken att norsk ambulans även ska kunna hämta patienter i Sverige.

– Vi ser också att norsk ambulans kan hämta patienter i Funäsdalen om vår egen ambulans är i Östersund, säger regionrådet Christer Siwertsson (M) till SVT.

Sedan oktober har de cirka 2 000 invånarna som är listade på hälsocentralen i Funäsdalen kunnat få remisser till elektiv vård i norska Röros, vars sjukhus ligger betydligt närmare än Östersunds sjukhus. Från Funäsdalen är det cirka sju mil till Röros och tolv mil till Tynset. Till Östersund är det 22 mil.

Samarbetet med Norge ska till en början pågå i tre år och därefter utvärderas. Enligt regionen betraktas patienten som en norsk patient när hen är i Norge, vilket innebär att det inte krävs några särskilda rutiner eller bedömningar. Om det uppstår komplikationer som kräver annan kompetens än den som finns på sjukhusen i Röros eller Tynset så kommer patienten skickas vidare till sjukhuset i Trondheim.

Norsk journalinformation skickas som en utskrift till Funäsdalen. Därefter scannas den in i det svenska journalsystemet, medan röntgenbilder skickas tillbaka på cd-skiva eller USB-minne.

Det finns en operativ ledningsgrupp, med representanter från Funäsdalens hälsocentral, Röros sjukhus och Tynset sjukhus, som träffas minst var tredje månad för att se till att samarbetet flyter på bra.