Susanne Bergenbrant Glas fick ta emot priset vid fullmäktiges middag på onsdagen. Foto: Läkarförbundet

Priset delades ut vid Läkarförbundets fullmäktigemöte.

– Vi är mycket glada för att chefläkaren Susanne Bergenbrant Glas som ordförande för Kvinnliga läkares förening starkt engagerat sig i arbetet mot sexuella trakasserier och arbetet vidare med #metoo/#utantystnadsplikt – en av de viktigaste och just nu högst aktuella arbetsmiljöfrågorna. Hon är väl värd hedersomnämnandet 2018, säger Heidi Stensmyren, ordförande Sveriges läkarförbund i ett pressmeddelande.

Kardiologen Björn Eriksson, förvaltningschef vid Skånes universitetssjukhus, fick Läkarförbundets hederspris Läkare som leder, med motiveringen:

»Björn Eriksson är en kardiolog som gått in som förvaltningschef för ett problemtyngt universitetssjukhus. Med ett inlyssnande, strukturerat och fokuserat förhållningssätt har han visat att han som ledarskapsintresserad läkare har den gedigna kunskap som krävs för att leda vården. Han har visat detta inte minst genom att göra stora förändringar utan stora omorganisationer. Genom sin tro på ansvarstagande och manövrerbarhet hos de som tar hand om patienterna har han fört beslutsfattandet närmre golvet«.

Hederspriserna har inrättats för att uppmärksamma medlemmar som gjort extra insatser för läkarkåren eller förbundet.