Karin Båtelson, första vice ordförande, och Heidi Stensmyren. Foto: Göran Segeholm

– Tack så jättemycket för förtroendet, sa Heidi Stensmyren, som tyckte att hon borde blivit utmanad på posten efter som hon har »Sveriges roligaste uppdrag«.

Heidi Stensmyren valdes enligt valberedningens förslag och var den enda nominerade. 

Valberedningens ordförande Kristina Jennische motiverade sitt förslag bland annat med att Heidi Stensmyren »gjort förbundet synligt och tydligt« att hon har en »utmärkt förmåga att leda förbundsstyrelsen« och att valberedningen bedömer att det finns ett stort förtroende för henne bland medlemmarna.

Heidi Stensmyren var nominerad av Sylf, Chefsföreningen och lokalföreningarna i Östra Skåne, Mellersta Skåne och Stockholm.