Heidi Stensmyren. Foto: Göran Segeholm

Under sitt anförande inför en närapå fullsatt sal – däribland WMA:s president Leonid Eidelman – talade Heidi Stensmyren bland annat om det stora ansvar som kommer med läkaryrket.

Men också om prioriteringar, fortbildning, vikten av villkor för att fler läkare ska axla rollen som chef – och #metoo-uppropet.

Hon betonade att även politiken måste ta sitt ansvar och fatta nödvändiga beslut om ramar och prioriteringar.

– När den högsta ledningen inte balanserar resurser och organisation efter utlovad välfärd så är det läkarna på golvet, den yttersta utposten, som får stå och göra de här prioriteringarna. Många läkare vittnar om att den etiska stressen som det innebär har ökat, sa hon och fortsatte:

 – Så kan vi inte ha det. Det behövs en personalpolitik som främjar arbetsmiljö och ett långt och hållbart arbetsliv. Det kan inte bara vara ord på ett papper utan måste ut och bli realitet.

Heidi Stensmyren konstaterade att läkare har ett ansvar för sin egen hälsa.

– Om man jämför oss med livräddare så måste man först kunna simma själv innan man kan simma ut och rädda någon annan sa hon och uppmanade åhörarna att i alla fall tänka på sitt eget välbefinnande en stund varje dag.

Men hon sa också att en av förbundets viktigaste uppgifter är att förhandla fram bra avtal och villkor för återhämtning.

– Nu har vi 16 månader kvar till ett nytt avtal ska vara på plats. Det betyder att vi har ingen tid att mista. Vi kommer att ha fullt fokus på nästa avtal, lovade hon.

Enligt Heidi Stensmyren har året som gått varit framgångsrikt för Läkarförbundet.

– Vi har tagit plats i samhällsdebatten. Vårt medlemsantal växer. Vi har aldrig varit så stora som vi är nu ­– över 53 000 medlemmar. Det visar att vi driver frågor som relevanta för medlemmarna.

En nationell primärvårdsreform är en fråga där Läkarförbundet tagit plats, enligt Heidi Stensmyren.

Hon tog också upp #metoo-uppropet.

– Den här tillbakablicken kan inte göras utan att nämna det och vårt eget upprop #utan tystnadsplikt som samlade över 10 000 berättelser om sexuella trakasserier, osynliggörande och maktmissbruk. Det kommer att lämna ett viktigt avtryck för framtiden.

Några ödesfrågor framöver är fortbildning för läkarkåren samt att fler läkare blir chefer, enligt Heidi Stensmyren.

– Vi har drivit fortbildningsfrågan i många år, men trenden är tyvärr tydlig – läkarnas fortbildning har minskat med cirka 30 procent under tio år. Det behövs en reglering av läkarens fortbildning. Det syns tydligt i vår verksamhetsplan och ni har även i år lämnat in flera motioner på området.

En annan utmaning framöver för hälso-och sjukvården är den digitala infrastrukturen.

– Redan i dag knackar robotar och artificiell intelligens på dörren. Men personalen på golvet har inte verktyg för att göra den här omställningen. Här råder akut brist på politiska beslut, sa Heidi Stensmyren.