Jakob Nyhlén (i grönt), Göteborgs läkarförening, hamnade i en livlig diskussion på ett av påverkanstorgen med bland andra förbundsordförande Heidi Stensmyren om två av föreningens motioner. Foto: Göran Segeholm

I början av juli 2018 publicerades en debattartikel i Göteborgs-Posten om nationell primärvårdsreform – en prioriterad fråga för Läkarförbundet. Artikeln gav upphov till ett replikskifte i Läkartidningen mellan Simon Larsson samt ytterligare 12 medlemmar och förbundsordförande Heidi Stensmyren (se länkar i slutet av artikeln, red anm). Avsändare var Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren tillsammans med företrädare för allianspartierna.

I en motion pekade Göteborgs läkarförening på problem som kan uppstå när Läkarförbundet för fram ett tydligt politiskt material i debattartiklar tillsammans med politiska partier eller andra intresseorganisationer. 

Motionärerna ville se ett förtydligande av den partipolitiska obundenheten i förbundets centrala mediastrategi, bland annat att debattartiklar och opinionsyttringar underskrivna tillsammans med partipolitiska företrädare bör undvikas. 

Under onsdagens diskussionsrunda i de så kallade påverkanstorgen förklarade Jakob Nylén, Göteborgs läkarförening, bakgrunden till motionen och ytterligare en motion med samma avsändare. Den andra motionen handlade om behovet av att förbundsstyrelsen och förbundets pressavdelning samverkar med lokalföreningar och regionföreningar för publicering av debattartiklar och utspel i medierna.

Båda motionerna väckte stort intresse och förbundsordförande Heidi Stensmyren deltog länge i debatten på påverkanstorget, där Göteborgs Jakob Nylén fick stöd för sina argument av flera ombud från andra föreningar. Och medan Heidi Stensmyren framhöll styrkan i att kunna skriva debattartiklar tillsammans med olika politiska företrädare, och på så sätt kunna »binda upp« politikerna till frågor som är viktiga för förbundet, framhöll Jakob Nylén med flera att värdet av detta måste vägas mot kostnaden att sätta Läkarförbundets namn under ett tydligt politiskt budskap tillsammans med andra avsändare. Det lokala arbetet riskerar att skadas då medlemmar ifrågasätter förbundets politiska obundenhet och överväger att lämna förbundet.

Debatten kring motionerna fortsatte dagen efter i plenum, där några ombud stödde förbundsstyrelsen. Fullmäktige gick till slut på förbundsstyrelsens förslag och avslog respektive ansåg att-satserna i de båda motionerna besvarade.

Läs replikskiftet:

Stödjer förbundet aktivt ett av regeringsalternativen? (Debattinlägg)

Artikelförfattarna har missat något väsentligt (Replik, Heidi Stensmyren)

Fortfarande oklarheter kring debattartikel med Alliansen (Slutreplik)