I 14 av Sveriges 21 landsting har vårdplatsbristen minskat, visar en granskning av Dagens Samhälle med siffror från Sveriges Kommuner och landsting. Men på fem år har överbeläggningarna i ett nationellt genomsnitt nära nog fördubblats; från 2,7 per 100 vårdplatser, till 5,2.

Det här har storstadsregionerna bidragit med i stor skala. Sedan 2017 har Västra Götalandsregionens platsbrist ökat med 48 procent. Västra Götaland har också flest överbeläggningar med 7,7 per hundra vårdplatser. 

Näst störst ökning står Stockholm för med 42 procent och och därefter kommer Skåne med 31 procent. De båda regionerna har ett överbeläggningstal på 6,4 respektive 5,0.

Minst antal överbeläggningar har Gotland och Jönköping, båda på 1,6 per 100 vårdplatser. Båda har även sänkt antalet överbeläggningar det senaste året. Störst minskning står dock Norrbotten för, där man sänkt antalet överbeläggningar med en tredjedel sedan 2017.

Platsbristen har totalt sett ökat stadigt sedan 2013. Orsaker till det kan vara att befolkningen lever längre och att tidigare obotbara sjukdomar i dag kan behandlas, säger Anna-Greta Brodin, chef för sektionen för hälso- och sjukvård på Sveriges Kommuner och landsting, till Dagens Samhälle. 

Andra orsaker kan vara personalbrist som åtminstone tillfälligt kan förvärras när landstingen försöker göra sig oberoende av hyrpersonal, eller att sjukhus försöker undvika utlokaliseringar.

Läs även:

Läkare: »Ovärdig« arbetsmiljö på akuten i Helsingborg

IVO granskar vårdplatsbristen

Vårdplatsbristen tvingar läkare till tuffa prioriteringar

Anders Milton leder utredning om Karolinskas cancerköer