Patienten hade haft en implanterbar defibrillator (ICD) i två år utan problem. Plötsligt fick hen fem chocker i vaket tillstånd. Någon orsak kunde inte hittas, skriver den anmälande överläkaren vid det norrländska sjukhuset till Läkemedelsverket, dit problem med medicinteknisk utrustning rapporteras. 

Sedan hände det igen nästa dag – och dagen efter det, trots försök att inhibera hjärtstartaren med en »korrekt placerad magnet«. Telemetrin avslöjade ingen rubbning i hjärtrytmen och slutsatsen drogs att chockerna var helt omotiverade. 

De första försöken att avprogrammera enheten lyckades inte och patienten flyttades till en intensivvårdsavdelning där hen sövdes. Först efter det kunde leverantören inaktivera ICD:n. Hjärtstartaren byttes efter det ut mot en ny.

Som Läkartidningen berättade i måndags har 1 300 hjärtstartare och pacemakrar fått opereras ut de senaste tio åren för att de inte fungerat som de ska. Felen har bland annat handlat om att isoleringen till elektroderna har spruckit så att patienter fått omotiverade stötar, rapporterar Sveriges Television