Den nya e-hälsoläkarföreningen hade inte närvarorätt på Läkarförbundets fullmäktigemöte. För att ändå uttrycka varför de ville tas upp i förbundet som yrkesförening, hade de gjort en film. Det var en film som delar av fullmäktigeförsamlingen var emot alls skulle få visas. Majoriteten röstade ändå för visningen. 

När den väl visades så stoppades den i förtid med motiveringen att den var längre än de godkända fyra minuterna. Efter att en mötesdeltagare påpekat att så inte alls var fallet, visades resten av filmen.

I filmen talade två av initiativtagarna, Nasim Farrokhnia och Peter Berggren, om varför de ville att förningen skulle tas upp i Läkarförbundet. Nasim Farrokhnia är forsknings- och utbildningschef vid den privata digitala vårdgivaren Kry och Peter Berggren arbetar för Västerbottens läns landsting som distriktsläkare och chef på Glesbygdsmedicinskt center i Storuman där han också varit initiativtagare till de så kallade hälsorummen. 

Som Nasim Farrokhina tidigare berättat för Läkartidningen var ett av syftena med föreningen att »erbjuda ett alternativ till kollegor som i dag inte hittar någon naturlig hemvist i förbundet«. Bland de 20 personer som står bakom föreningen finns både privat- och landstingsanställda.

Filmen till trots röstade fullmäktige emot att föreningen skulle upptas i Läkarförbundet. Bland anföranden som argumenterade emot ansökan, sades bland annat att föreningen inte uppfyllde kravet om yrkesförening – att det inte var ett yrke att titta på en skärm, utan att den passade bättre som intresseförening. 

En mötesdeltagare sa att man »inte skulle ge legitimitet åt kommersiella företag«. En annan tyckte att ansökan skulle avslås »med emfas«.

Och ansökan avslogs alltså. Förbundsstyrelsen valde att inte ta ställning i frågan.

Läs även:

Ny läkarförening vill nå fler inom e-hälsa