I juni i år införde Socialstyrelsen en dispensregel som innebär att tredjelandsutbildade läkare får skriva det medicinska kunskapsprovets två delprov hur många gånger de vill mellan 30 juni 2018 och 30 juni 2019. Även de som »bränt ut sig« enligt de tidigare reglerna får chans att göra om proven under tidsperioden.

Anledningen till dispensregeln är att Socialstyrelsen fick signaler från både lärosätena som ordnar proven och de prövande att andra faktorer än de rent kunskapsmässiga kan ha påverkat möjligheten att klara proven.

– Vi införde förändringen för att minska pressen. De prövande ska inte misslyckas på grund av stress, säger Åsa Wennberg, ansvarig enhetschef på Socialstyrelsen.

Dispensreglerna har enligt Socialstyrelsen välkomnats av läkarna, men har samtidigt skapat ett enormt tryck på både det teoretiska och det praktiska delprovet. Tack vare samarbete med andra universitet har platserna till det teoretiska delprovet skalats upp med flera hundra platser, ändå har inte alla som vill fått chansen. Hittills har platserna gått till dem som anmält sig först. Och det har gällt att vara blixtsnabb. Till det senaste teoretiska delprovet tog alla platser slut på tio minuter.

Umeå universitet arbetar för att få fram fler platser, både till det teoretiska och det praktiska kunskapsprovet. Enligt universitet har först till kvarn-principen skapat extrem belastning på webbservern som används till anmälan och stress för de prövande i anmälningsögonblicket.

Därför har man beslutat att införa en prioriteringsordning i stället. Alla som vill göra provet och är behöriga kan anmäla sig under anmälningsperioden. Därefter prioriteras i första hand de som inte gjort provet tidigare och i andra hand de som tidigare har varit närmast att klara gränsen för godkänt. Vid lika prioritering, lottas platserna ut. Rerserver kallas in fram till en vecka före provet. Det nya systemet börjar gälla första januari.

– För oss handlar det om att kunna motivera vem som antas. För dem som ännu inte har fått möjlighet att göra provet har det börjat byggas upp en stress för att de nya reglerna snart slår till, säger Åsa Wennberg.

Från 30 juni 2019 begränsas åter antalet försök. De nya reglerna är dock mer generösa än reglerna som gällde före juni 2018. De sökande får ett till tre försök (tre i stället för två) på sig att klara det praktiska delprovet och perioden den sökande har på sig för att klara samtliga provmoment förlängs från två till fem år. Antalet försök till det teoretiska delprovet är detsamma som tidigare, det vill säga tre.

I veckan skickade Umeå universitet, som på uppdrag av Socialstyrelsen ansvarar för kunskapsprovet, ut information om de nya prioriteringsreglerna. Men även det nya systemet får kritik.

Ghassan Guorgis, specialist i allmänmedicin och doktorand vid Linköpings universitet, beskriver det som en fälla. Hans fru är också läkare och utbildad i Irak. På grund av dispensregeln skrev hon det teroretiska delprovet i höst trots att hon inte förberett sig jättemycket. Hon gjorde det främst för få reda på vilka kunskapsluckor hon behöver fylla för att klara det.

– Det är så löjligt! Hade vi vetat att folk i stället ska prioriteras efter om de gjort testet tidigare och efter betyg, så skulle min fru inte ha gjort testet i september utan i stället väntat och förberett sig bättre, säger Ghassan Guorgis och berättar att hans fru planerar att göra ett nytt försök i februari.

– Men nu finns det en risk att hon inte får göra provet när hon vill. Vi vet inte alls hur hon kommer att prioriteras.

Ghassan Guorgis misstänker att Umeå universitet infört de nya reglerna för att kunna visa upp ett bättre provresultat framöver, genom att prioritera dem med bäst resultat. Han tror även att prioriteringsreglerna snarare riskerar att skapa mer stress.

– Det kanske minskar stressen för administratörerna. Men inte för dem som ska göra provet, säger han och fortsätter:

– Förra gången visste vi att om man anmäler snabbt så får man en plats. Men nu är man inte säker. Och reserver kommer att kallas fram tills en vecka före provet. Så man måste alltså sitta och stressa från det man anmäler sig till en vecka före provet.

Hur tycker du att Umeå universitet borde göra?

– Om man inte tycker att systemet fungerar då ska man hitta ett bättre system. Om man har för få provplatser då ska man ha fler provplatser för att klara av uppdraget, säger han.

Magnus Hultin, som är ansvarig för kunskapsprovet, försvarar införandet av prioriteringsordningen.

– Från analysen av föregående provskrivningar, vet vi att de som får lågt resultat har en lång väg till godkänt. Få höjer sig mycket från en skrivning till en annan. Då vi har brist på platser är det rätt att prioritera dem som är närmast godkänt, så att de snabbt ska få skriva och komma vidare i systemet.

Han ser heller inget bättre alternativ.

– Det skulle vara ren lottdragning. Men i det fallet blir det fullständigt slumpmässigt vilka som får skriva. Vi tar inte tillvara på det vi vet om vilka som har störst chans att ta sig igenom provet. Och vi får heller ingen rättvisa när det gäller att alla under den här perioden ska få pröva på att skriva provet minst en gång.