Flera medier rapporterar att läkarföreningen på Karolinska universitetssjukhuset nu får kritik från sina egna medlemmar. Enligt Dagens Nyheter uppges kritiken bland annat handla om missnöje kring att läkarföreningen inte agerat tillräckligt tydligt och snabbt i det aktuella fallet där en överläkare anklagas för att ha trakasserat judiska kollegor.

– Vi är självklart otroligt ledsna om det är någon medlem som känner att vi inte gjort tillräckligt för den individen. Vi har agerat utifrån de uppgifter vi haft tillhanda, om det kommer fram mer fakta i den utredning som arbetsgivaren ansvarar för så kan vi bara beklaga att vi inte känt till dem från början. Vi vill självklart göra vad vi kan för att biträda de medlemmar som vänder sig till oss, säger Yvonne Dellmark, ordförande i Karolinska universitetssjukhusets läkarförening till Läkartidningen.

Hon uppger dock att läkarföreningen inte företräder den läkare som gjort anmälan om trakasserierna, eftersom föreningen inte blivit kontaktad av medlemmen i det nu aktuella ärendet.

Däremot konstaterar Yvonne Dellmark att den aktuella kliniken haft problem med arbetsmiljön under flera år och att läkarföreningen i omgångar diskuterat problem med chefer på olika nivåer samt att man nu är involverad i det lokala arbetet kring arbetsmiljön.

I kritiken mot läkarföreningen förekommer dessutom uppgifter om att en person i läkarföreningens styrelse ska ha »gillat« en bild som den utpekade överläkaren lagt upp på sociala medier. Bilden har enligt Dagens Nyheter klassats som antisemitisk av människorättsorganisationen Simon Wiesenthal Center. 

Om detta säger Yvonne Dellmark:

– Det har de senaste dagarna framkommit nya uppgifter som vi måste ta ställning till.

Sammanfattningsvis, anser du att läkarföreningen kunde ha agerat annorlunda i det här ärendet?

– Vi är starkt emot all diskriminering och om det hade varit till hjälp för någon medlem borde vi ha uttryckt det ännu tydligare, ännu tidigare. Vi beklagar verkligen om någon medlem far illa, eller inte känner sig tillräckligt hjälpt. Det går naturligtvis alltid att säga att vi kunde ha agerat annorlunda när man har facit, det får vi tyvärr först efter att arbetsgivarens oberoende utredning är klar, säger Yvonne Dellmark.

Nyligen avgick den temachef som haft ansvar för den aktuella enheten där händelserna ska ha ägt rum, och som Läkartidningen tidigare berättat har den utpekade överläkaren som uppges ha trakasserat judiska kollegor tagit en »time out«.

Karolinska universitetssjukhuset har anlitat en advokatbyrå för att göra en extern utredning av anklagelserna om antisemitism och om sjukhusets agerande i ärendet. Utredningen pågår fortfarande. 

Läs mer:

Karolinska bekräftar: Hög chef avgår

Chef på Karolinska avgår

Efter anklagelser om antisemitism: Läkare på Karolinska tar »time out«

Läkare på Karolinska anklagas för antisemitism