Det är tidningen Aftonbladet som tagit del av ett mejl som den internationella människorättsorganisationen Simon Wiesenthal Center skickat till Karolinska universitetssjukhusets tillförordnade sjukhusdirektör Annika Tibell.

I mejlet slår organisationen larm om att flera judiska läkare på sjukhuset utsatts för »öppen antisemitism« genom trakasserier och repressalier av en överläkare. Dessutom ska överläkaren ha publicerat antisemitiska bilder på sociala medier.

Enligt Simon Wiesenthal Center ska sjukhusledningen ha känt till situationen sedan i februari men ignorerat problemet.

Sjukhuset ska enligt Aftonbladet ha inlett både en intern och en extern utredning om anklagelserna.

Annika Tibell, tillförordnad sjukhusdirektör, vill inte kommentera det enskilda fallet.

»På Karolinska universitetssjukhuset råder nolltolerans mot alla typer av trakasserier och/eller kränkande särbehandling. Vi jobbar kontinuerligt med att utbilda och upplysa våra chefer och medarbetare om våra förhållningssätt och förpliktelser gentemot varandra och våra patienter. Vi har inte möjlighet att kommentera ärenden gällande enskilda anställda men när vi får indikationer på missförhållanden i vår verksamhet agerar vi direkt och vidtar relevanta utredningsåtgärder«, skriver hon i ett mejl till Aftonbladet.